Tilgjengelighetserklæring for ptil.no

 • ptil.no
 • PETROLEUMSTILSYNET, organisasjonsnummer 986 174 613

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PETROLEUMSTILSYNET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ptil.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte videoer og podkaster mangler tekstalternativ. Hørselshemmede brukere får ikke tilgang til informasjonen disse mediene formidler. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte videoer og podkaster mangler tekstalternativ. Hørselshemmede brukere får ikke tilgang til informasjonen disse mediene formidler. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har tabeller  som ikke er satt opp riktig programmatisk. Synshemmede brukere får ikke enkel oversikt over innhold i tabeller. Vi jobber med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte instanser av infografikk i dokumenter bruker bare farge for å kommunisere informasjon. Det kan da være vanskelig for brukere med ulike typer fargeblindhet å tolke denne informasjonen. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Informasjon om avspilt og gjenstående tid i videoer, har varierende bakgrunn som i enkelte tilfeller ikke oppfyller kravet om kontrast. Det kan derfor være vanskelig for brukere som er svaksynt eller fargeblind å tolke denne informasjonen. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte grafiske komponenter som brukes for å identifisere ekspanderbart element eller aktiv lenke, har ikke godt nok kontrastforhold. Det kan da være vanskelig for brukere med nedsatt syn å oppfatte disse brukergrensesnittkomponentene. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker mangler tilstrekkelig informasjon/kontekst. For synshemmede brukere som bruker tastatur til å navigere gjennom lenkene vil det ikke tydelig fremkomme hva disse lenkene fører til. Vi jobber med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har enkelte tilfeller der overskriftsnivåer blir hoppet over. Dette kan skape utfordringer for brukere som navigerer med tastatur. Vi jobber med å rette dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Iframe-element i koden, for å vise videoer i artikler, har ikke ledetekst. Det vil da være vanskelig for brukere med skjermleser å identifisere innholdet i elementet. Vi jobber med å rette dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .