Tilgjengelighetserklæring for eigeroy.eigskole.no/

  • eigeroy.eigskole.no/
  • EIGERSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 496 394
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeidet med universell utforming er en kontinuerlig prosess for oss i Eigersund kommune. Våre innbyggere, folkevalgte, samarbeidspartnere og besøkende skal alle ha samme mulighet til å delta i samfunnet og demokratiet.

Vi ønsker alltid å bli bedre og setter derfor pris på tilbakemeldinger om vårt arbeid med universell utforming.