Tilgjengelighetserklæring for dns.no

 • dns.no
 • AS DEN NATIONALE SCENE, organisasjonsnummer 811 167 452
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AS DEN NATIONALE SCENE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dns.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Enkelte førestillingssider (/forestillinger/*) nyttar video utan lydspor som bakgrunnselement (dekorelement) i topp. Desse viser utdrag frå den aktuelle førestillinga men har ikkje lyd.

Tilgjengelige alternativ

Førestillingssidene har tekstlig informasjon som beskriv førestillinga. Video nytta som dekorelement i topp finn brukaren igjen lengre nede på sida med lyd.

Innhold som bryter kravet

Nettstaden inneheld førehandsinnspelt video med lyd (e.g. korte reklamesnuttar) knytta til enkelte forestillingar som ikkje har teksting. Dette gjer at informasjonen som vert kommunisert i desse reklamesnuttane ikkje er tilgjengeleg for brukarar med hørselshemming. Vi har iverksatt tiltak knytta til dette, og forventar å kunne møte dette kravet i løpet av våren 2023.

Tilgjengelige alternativ

Alle førestillingar har alternativ kommunikasjon for hørselshemma i form av tekst og bilete som beskriv førestillinga.

Innhold som bryter kravet

Nettstaden inneheld førehandsinnspelt video med lyd (e.g. korte reklamesnuttar) knytta til enkelte forestillingar som ikkje har synstolking. Dette gjer at informasjonen som vert kommunisert i desse reklamesnuttane ikkje er tilgjengeleg for brukarar med synshemming.

Tilgjengelige alternativ

Alle førestillingar har alternativ kommunikasjon for synshemma i form av tekst og bilete med alternativ tekst som beskriv førestillinga.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .