Tilgjengelighetserklæring for birkenes.kommune.no

 • birkenes.kommune.no
 • BIRKENES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 870

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BIRKENES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på birkenes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Dette gjelder eksempelvis flere av artiklene som ligger under "Nyhetsarkiv", se f.eks. https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/den-gode-hisyorien-fra-birk… og https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/takk-for-lanet-av-skoletomt….

Det anbefales at det gjøres en gjennomgang av bildebruken for å sikre gode, beskrivende alternativtekster.

Testene har ellers ikke avdekket noe innhold som ikke tilbyr tekstalternativer hvor det trengs.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren.

Se eksempelvis https://www.birkenes.kommune.no/innhold/politikk-og-organisasjon/radman… (over Aud Helen Bergland, Terje Bakken, Jo Eskild og Øyvind Raen), https://www.birkenes.kommune.no/innhold/politikk-og-organisasjon/lover-… (nederst på siden), https://www.birkenes.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/lokalhistorie2/ (nederst på siden), https://www.birkenes.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/kultur/birkela… (nederst på siden), https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/vannmaleravlesning-2021/ (over overskriften "SMS"), https://www.birkenes.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/barnehage2/b… (nederst på siden), https://www.birkenes.kommune.no/innhold/helse-og-velferd/rehabilitering/ (nederst på siden) og https://www.birkenes.kommune.no/innhold/politikk-og-organisasjon/ny-sid… (over overskriften "Nettpublisering"). 
Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettstedsstrukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidenavigasjonen på søkeresultatene har ikke god nok kontrast i forhold til kravet. Dette gjelder det aktuelle sidetallet på blå bakgrunn.

Det har ellers ikke blitt avdekket noen forhold hvor forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4,5:1.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde av tekst skal kun brukes når det ikke er mulig å presentere et innhold på annen måte. Testene avdekket avvik. Eksempel: 
https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/2020/gjor-desember-lysere/
https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/nyttarsaksjonen-2022-arrang…
Det samme gjelder organisasjonskartet på siden: https://www.birkenes.kommune.no/knapperad/organisasjonskart/
Ved å bruke bilder av tekst vil ikke personer som benytter skjermlesere ha mulighet til å vite hva som står.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Her er ikke sidetitler ordentlig på plass. En sidetittel skal beskrive den aktuelle sidens emne eller formål og så skal navnet på nettstedseier komme etterpå. Det holder ikke bare å ha "Birkenes kommune" på alle sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere steder finnes det en tom lenke i innholdsfortegnelse på siden. Det er fordi overskriftstruktur ikke er på plass. Dette fører til at innholdsfortegnelsen på siden blir mangelfull. https://www.birkenes.kommune.no/innhold/politikk-og-organisasjon/radman…

Andre steder er det lenkede bilder som mangler tekstalternativ. https://www.birkenes.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/friluftsliv/to…

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har en meny på forsiden men fyller ikke kravet om å ha 2 ulike navigasjonsmetoder. Det skal helst være en meny man har tilgang på til en er inne på nettstedet. Søkefelt alene holder ikke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På flere sider med innholdfortegnelse er ikke overskriftstrukturen på plass. Det er tomme overskrift som gir hull i innholdfortegnelsen ref punkt 2.4.4.

På siden om Legetjenester så har overskriftsnivåer blitt brukt feil slik at sidestrukturen blir forstyrret. Under Klagegang så har https://www.birkenes.kommune.no/innhold/helse-og-velferd/legetjenester/

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke angitt språk for siden i koden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke angitt riktig språk i koden for deler som står på andre språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere sider har ulike elementer med samme ID.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeknapp på forsiden mangler tekstalternativ.
https://www.birkenes.kommune.no/

Det er flere tomme lenker som mangler tekstalternativ.
f.eks "https://www.birkenes.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/friluftsliv/tu…"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeresultater mangler riktig rolle for skjermlesere å kunne lese opp antall treff på søket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .