Tilgjengelighetserklæring for birkenes.kommune.no

 • birkenes.kommune.no
 • BIRKENES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 870
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BIRKENES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på birkenes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Gjennomgang av portalen viser at det finnes et eksempel på at det ligger en tom overskrifter på en av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren.

Dette er tilfelle på https://www.birkenes.kommune.no/innhold/politikk-og-organisasjon/politi… (under medlemsoversikten for "Takstnemnd eiendomsskatt").

Det anbefales en gjennomgang for å rette denne tomme overskriften.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket at det ikke går an å hoppe hover blokker som f.eks til hovedinnhold eller meny.

Innhold som bryter kravet

Det er et tilfelle hvor en lenke har blitt lagt inn feil, det oppstår en tom ekstralenke ved siden av selve lenken. https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/broyting-av-veier-gang--og-…

Innhold som bryter kravet

Navigasjonsmenyen på forsiden gir den besøkende mulighet til å finne aktuell side direkte, sortert på kommunalområder, men denne har man ikke tilgang på andre steder enn på forsiden. Det er bare søkefeltet man kan bruke fra alle sider. Brødsmulestien virker ikke helt optimalt mtp. at man ikke kan gå tilbake til en transportside, bare tilbake til forsiden.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle sideoverskirfter er like beskrivende, man skal ut ifra bare overskrift forstå hva slags informasjon man kan finne på siden.

Innhold som bryter kravet

Blå knapper som er i fokus med tab-navigasjon, får svart tekst mot mørkelblå (1,73:1). Det oppfyller ikke minstekrav om et kontrastforhold på 4,5:1

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det mangler definert språk i koden for nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig språk markert i koden på tekster som er skrivet på andre språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .