Tilgjengelighetserklæring for imdi.no

 • imdi.no
 • INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 987 879 696
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på imdi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som ikke er kodet riktig

Innhold som bryter kravet

Det finnes steder på siden hvor headerstrukturen ikke er kodet korrekt

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekst med for dårlig kontrast mot bakgrunnen, for eksempel i brødsmulestien

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse

Hvis man endrer tekststørrelsen til 200 % blir det overlapp og man mister innhold enkelte steder

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst

Innhold som bryter kravet

Ved å endre til 400 %blir noen grafer mindre tilgjengelig og da er det ikke alltid mulig å scrolle vertikalt

Innhold som bryter kravet

Det finnes grafiske fremstillinger med for dårlig kontrast 

Innhold som bryter kravet

Noe innhold går ut av sin posisjon og kan gjøre det vanskelig å lese. Itillegg kan det bli kontrastproblemer når teks går ut fra en farget boks.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på siden som ikke er tilgjengelige uten datamus

Innhold som bryter kravet

Problem: Lenke mangler et tekstalternativ

Flere lenker mangler tekstalternativ. Lenker skal vere formulerte slik at brukeren får informasjon om formålet med lenka. Dette skal være mulig å vurdere om lenka er aktuell eller ønskelig å åpne.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er stort sett konsekvent identifikasjon, men noen linker tar brukeren til en annen side og dette kunne vært markert tydeligere

Innhold som bryter kravet

Mangler tydeliglige instruksjoner om hva som skal fylles ut i inntastingsfelt

Innhold som bryter kravet

Ved inputfeil i f.eks. søkefelt burde man få en tilbakemelding/forslag om hva som kan være feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Problem med at flere element-ID-er ikke er unike

Personer som brukar hjelpemiddelteknologi er avhengig av at nettsider ikke inneholder syntaksfeil for å få innholdet presentert på riktig måte.

 

Innhold som bryter kravet

Brukergrensesnittkomponenter som for eksempel skjemaelement og knapper, skal være tilgjengelige for personer som bruker hjelpemiddelteknologi.

Problemer:

Lenke mangler et tekstalternativ

Knapp mangler et tekstalternativ

Innebygd ramme mangler et tekstalternativ

Flere innebygde rammer med samme tekstalternativ

Dette påvirker brukere som er avhengige av datahjelpemiddel som skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning for å få tilgang til innhold på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Ved feil input blir ikke dette fanget opp av en skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi bruker et verktøy som avdekker en del problemer, slik at vi kan rette opp feil.

Arbeid med å oppgradere nettstedet er i gang og vil bli ferdig i løpet av 2024. Man vil da få rettet opp i kontrastfeil, kodefeil og innholdsfeil, slik at nettstedet får en god UU-standard, blir mulig å betjene og oppfatte, og er forståelig og robust.