Tilgjengelighetserklæring for borgund.vgs.no

 • borgund.vgs.no
 • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på borgund.vgs.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og dokumenter. Vi har jevnlig opplæring og gjennomgang av nettsidene for å forbedre dette. Men vi kan ikke garantere at det ikke mangler alt-tekster (tekstlig alternativ).  

Innhold som bryter kravet

Film med bilder fra de ulike utdanningsprogrammene er ikke synstolket. Personer som ikke ser vil ikke få en beskrivelse av hva som blir vist i filmen. Filmen ble publisert før lovkravet som synstolkning kom.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber kontinuerlig for at sidene våre skal være universelt utformet. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og avvik kan derfor forekomme. Dette gjelder spesielt overskrifter, kulepunkt, tabeller og andre elementer som redaktørene kan påvirke. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og mange som lager skjema. Det er derfor sannsynlig at vi har skjema der autoutfylling ikke er skrudd på, selv om CMS-et har denne funksjonen. Vi har også noen skjema i PDF, som etter hvert vil bli erstattet av digitale skjema i ny skjemaløsning. Vi har jevnlig opplæring og gjennomgang av nettsidene for å forbedre dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange webredaktører og kan derfor ikke garantere at alle lenker har gode og forståelige lenketekster. Det kan derfor forekomme at brukere av nettsiden ikke får god nok informasjon om hvor lenken fører. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange webredaktørar og kan derfor ikke garantere at alle ledetekster og overskrifter er beskrivende.  Dette kan gjere det vanskligere for brukeren å identifisere og finne relevant informasjon, og å forstå samanhengar og strukturar i innholdet. Vi jobbar kontinuerleg med opplæring av webredaktørane våre for å forbetre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av redaktørene våre, og vi har jevnlige kurs i universell utforming og i å skrive klart språk.

Vi stiller krav til at ikt-løsninger skal oppfylle kravene til uu ved anskaffelser.

Vi bruker automatiseringsverktøyet Monsido for kvalitetssikring. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og mangler som må rettes opp. Vi prøver å legge ut minimalt av dokuementer/filer på nettsiden, og vi har rutine for å kjøre kontroll på før de blir lagt ut på nettsiden.