Tilgjengelighetserklæring for Eggemuseum.no

 • Eggemuseum.no
 • MUSEENE ARVEN AS, organisasjonsnummer 956 298 660
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEENE ARVEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Eggemuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bildene mangler alternativ beskrivelse

Innhold som bryter kravet

Video nederste på innlegget «velkommen til museene arven» har ikke beskrivelse knyttet til seg.

Innhold som bryter kravet
 • Rot i navigering. Skogbrukssamling + Saga på Hallem ligger i menyen for Historie, men menyen forvinner når man klikker seg inn på disse sidene
 • Åpningstider ligger under opplevelser i menyen, men hopper til praktisk info når man går på siden
 • Flere andre plasser i menyen hvor den leder bort fra sideseksjonen man forventer å holde seg på
Innhold som bryter kravet

Skjemafelt mangler autocomplete, f.eks nyhetsbrev i bunnlinjen.

Innhold som bryter kravet

Lenker har kun fargeindikasjon.

Innhold som bryter kravet

Dårlig kontrast mellom bakgrunnsbilde i fotoer og teksten over | Søkefelt i topplinjen har dårlig kontrast | Innlegget «sommersesong 2021» innholder rød tekst som ikke har nok kontrats mot hvit. | Fargen for påkrevd felt (*) har for dårlig kontrast I bunnlinjen.

Innhold som bryter kravet
 • Innlegget “Vi søker sommerverter” har bilde av tekst uten beskrivelse.
 • Tekst før bunnlinje er bilde av tekst, satt som bakgrunnsbilde: Historie som lever - hele året. Ingen alt-tag ettersom det er bakgrunnsbilde.
Innhold som bryter kravet

Dårlig kontrast på symboler i bunnlinje.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kan navigere deler av siden, men ikke galleri.

Innhold som bryter kravet

Fokus forsvinner til tider og man må «tabbe» flere ganger for å komme seg videre.

Innhold som bryter kravet

Når galleriet på forsiden hopper tilbake til start, er det veldig mange «blinkende øyeblikk» på ett sekund.

Innhold som bryter kravet

Kan kun hopper over til navigasjon, ikke innhold.

Innhold som bryter kravet

Noen sider mangler sidetitler

Innhold som bryter kravet

Fokus hopper til søkefelt før det går til SOME-knapper (selv om SOME kommer først visuelt sett)

Innhold som bryter kravet

Lenker er ofte «les mer» eller ligger visuelt som en hel lenke (uten lenke tekst). Ofte er ikke lenken beskrivende i seg selv, da den kan bestå av dato og tall.

Innhold som bryter kravet
 • Feil overskriftsrekkefølge.
 • Usynlige overskrifter.
 • Flere enn en H1 på en side.
 • Fet tekst er brukt hvor det burde ha vært overskrifter (f.eks «regler for markedsfolk)
Innhold som bryter kravet

Litt for vanskelig å se fokuset, burde ha vært tydeligere for de som sliter med å se.

Innhold som bryter kravet

Ledeteksten er ikke alltid beskrivende i seg selv. Kan være skrevet som "Les mer" som ikke gir nok forståelse for hva lenken handler om.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Engelske sider har norsk i koden.
 • Engelsk feilmeldingstekst i skjema på norsk side.
Innhold som bryter kravet
 • Rot i navigering. Skogbrukssamling + Saga på Hallem ligger i menyen for Historie, men menyen forvinner når man klikker seg inn på disse sidene
 • Åpningstider ligge runder opplevelser i menyen, men hopper til praktisk info når man går på siden
 • Flere andre plasser i menyen hvor den leder bort fra sideseksjonen man forventer å holde seg på

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feilmelding i skjema har ikke rolle satt som status.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .