Tilgjengelighetserklæring for WISEflow

 • WISEflow
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på WISEflow slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For å åpne en FLOW må studenten klikke på et bilde inne i en lenke. ID-en til det aktive elementet er ikke unik. ID-attributtet identifiserer unikt fokuserbare elementer på en side. Bildetagger er ikke synlige for skjermlesere, og lenkene er ikke merket med en hensikt.

Dette betyr at det er vanskelig å vite hvor du skal trykke for å åpne FLOWen du prøver å finne hvis du bruker en skjermleser.

 

Leverandøren er oppmerksom på problemet og jobber med å rette det.

Tilgjengelige alternativ

Studentene kan åpne flower via direkte linker som er sendt alltid sendt via epost.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1. Nedtrykksmenyen for "Bruker innstillinger" er ikke tilgjengelig via tastatur og elementet er feil markert for skjermlesere.

Brukere som navigerer nettsiden via tastaturet er ikke i stand til å bruke nedtrykksmenyen og brukere som benytter seg av skjermlesere er ikke informerte om formålet for nedtrykksmenyen.
 

2. Nedtrykksmenyen for valg av profilspråket er ikke markert og kan dermed ikke brukes med en skjermleser.


Leverandøren av systemet er informert om problemer og jobber med å rette problemet.

Tilgjengelige alternativ

Brukere kan gå direkte til nettsiden https://europe.wiseflow.net/account/ for å redigere sine profilinnstillinger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Personer som bruker skjermlesere har ikke mulighet til å lese støttematerialet fordi PDF-filer konverteres til bildefiler som ikke kan leses av en skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Studenten kan laste ned PDF-filen og lese den i en applikasjon som støtter skjermlesere (f. eks. Adobe Acrobat Reader).

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-filer konverteres til bildefiler. Det er et alvorlig problem for personer som trenger å bruke zoomfunksjonen for å lese, at teksten konverteres og derfor ikke dynamisk tilpasses (reflow). Som følge av dette er det bare mulig å se en del av en tekstlinje om gangen.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å laste ned PDF-filen og bruke et annet program for lesing f. eks. Adobe Acrobat Reader.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nedtrykksmenyen for "Bruker innstillinger" er ikke tilgjengelig via tastatur.

Brukere som navigerer nettsiden via tastaturet er ikke i stand til å bruke nedtrykksmenyen.

Leverandøren vet om problemet og jobber med å rette det.

Tilgjengelige alternativ

Man kan bruke direkte link til profilinnstillinger: https://europe.wiseflow.net/account/

Innhold som bryter kravet i regelverket

For å åpne en FLOW må studenten klikke på et bilde inne i en lenke. ID-en til det aktive elementet er ikke unik. ID-attributtet identifiserer unikt fokuserbare elementer på en side. Bildetagger er ikke synlige for skjermlesere, og lenkene er ikke merket med en hensikt. Dette betyr at det er vanskelig å vite hvor du skal trykke for å åpne FLOWen du prøver å finne hvis du bruker en skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Studenten kan bruke direkte linker til flower som er alltid sendt via epost.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1. Brukertesten viser at funksjonaliteten til direktemeldinger er forvirrende. Når du starter flyten for første gang, blir direktemeldingene presentert automatisk. Hvis du har mer enn én direktemelding og du trykker på lukkeknappen, vil meldingsvinduet bare vise neste melding i rekken og ikke lukke vinduet. For en bruker som kan se, vil dette virke merkelig. En bruker som bruker en skjermleser får ingen informasjon om at lukkeknappen bare går til neste melding i rekken.

2. Når man trykker på WISEflow-logoen blir man sendt til innloggingssiden.
Flere brukere som ønsket å gå fra brukerinnstillingene til FLOW-oversiktssiden, trykket på WISEflow-logoen. Det er en vanlig funksjonalitet på nettsider at når du trykker på logoen, går du til startsiden. Brukerne forventer at startsiden er FLOW-oversiktssiden og ikke innloggingssiden. Dette er forvirrende for brukere som kan se, og enda mer forvirrende for brukere som er avhengige av skjermlesere.

Leverandøren er infromert om problemene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjelder studentens oversikt av eksamener:
Aktive ID-attributter kan ikke brukes mer enn én gang på fokuserbare elementer i samme dokument; fokuserbare aktive elementer krever unike ID-er for at hjelpeteknologi skal kunne skille ett element fra et annet.

Leverandøren er oppmerksom på problemet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .