Tilgjengelighetserklæring for WISEflow

 • WISEflow
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på WISEflow slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Manglende alt-tekster på flow piler.
Problem i forfattereditor som gjør at tekst-label og ARIA-label erstatter bildet. Noe som gjør at man må ha et eget spørsmål når ARIA-labels brukes. Meldt inn til leverandør januar 2024.

Alternativ tekst i bilder i PDF-eksamensoppgaver er ikke tilgjenglig for skjermleser når den vises i nettleser.
Bildet teksten er synlig når studenten laster ned eksamensoppgaven å åpner den i en pdf-leser. 

Tilgjengelige alternativ

Studentene kan åpne flower via direkte linker som er sendt alltid sendt via epost.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Manglende ledetekster på knapper. Ingen informasjon for skjermlesere.

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock start side: Enkelte ARIA-roller inneholder ikke under-elementer. (Bruker nedtrykksmeny)

På FLOWmulti, FLOWoral start side: Listen av knapper (<li>) for direkte meldinger kan ikke navigeres via tastaturet. Ingen aria-busy="true" egenskap.

Tittelformatering i PDF-eksamensoppgaver er ikke tilgjenglig for skjermleser når den vises i nettleser.


Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det. Når det gjelder egetprodusert innhold, så arbeides det med å øke kompetanse og bevissthet omkring dette i forbindelse med utforming av eksamensoppgaver.

Tilgjengelige alternativ

PDF eksamensoppgaver må lastes ned og vises i Acrobat Reader eller Foxit Reader.

Innhold som bryter kravet

Ikke er mulig å navigere på en meningsfull måte gjennom en PDF-fil som vises i nettleser.

Tilgjengelige alternativ

Filen må lastes ned og leses av i feks. Acrobat Reader eller Foxit Reader.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti: Manglende ledetekster på inndatafelter.
Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhold som bryter kravet

På student landing page og login side: Meta[name="viewport"] User-scalable=no on <meta> tag slår av muligheten til å zoome på mobilenheter

På PDF eksamensoppgaver vil det ikke være mulig å endre tekststørrelse eller linjeavstand (text spacing properties) ved hjelp av tilleggsverktøy for nettleser som for eksempel Text Spacing Editor.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Tekst i PDFer er konvertert til et bilde som ikke er tilgjengelig for skjermlesere

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Ekstra materiell er endret fra PDF med tekst til et bildet som er utilgjengelig for skjermlesere.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Tilgjengelige alternativ

Studenten kan laste ned PDF-filen og lese den i en applikasjon som støtter skjermlesere (f. eks. Adobe Acrobat Reader).

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Tekst i PDFer er konvertert til et bilde som ikke er tilgjengelig for skjermlesere

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Støttende materiell er endret fra PDF med tekst til et bildet som er utilgjengelig for skjermlesere.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å laste ned PDF-filen og bruke et annet program for lesing f. eks. Adobe Acrobat Reader.

Innhold som bryter kravet

Tekstavstand ikke kunne endres i opplastede PDF-eksamensoppgaver, men alt av nettsider oppfyller kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

FLOWlock i PDF-oppgaven - kan ikke åpne lenke i eksamensoppgaven med tastatur.
På FLOWmulti Demo: Kan ikke fokusere på Return to WISEflow knappen etter å ha trykket Exit.

På FLOWoral: Innhold i audio delen av rubrikken er ikke tilgjengelig via tastaturet

Leverandøren vet om problemet og jobber med å rette det.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Formålet med linker til åpne flower kommer ikke frem fra link teksten alene.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhold som bryter kravet

Elementer i PDF-eksamensoppgaver mangler synlig fokus ved fremvisning i nettleser.

Tilgjengelige alternativ

Last ned og se PDF-filen i Acrobat Reader eller lignende. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWmulti, FLOWoral start side: "lang" egenskap er en ugyldig verdi.

På FLOWmulti Demo, på FLOWhandin, FLOWlock start side: "lang" egenskap er ikke riktig utformet.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: OBS! Instrukser som forklarer hva skal gjøres i forskjellige spørsmål er ikke automatisk generert men må skrives inn av forfatteren av oppgavesettet.

Brukertesten viser at funksjonaliteten til direktemeldinger er forvirrende. Når du starter flowen for første gang, blir direktemeldingene presentert automatisk. Hvis du har mer enn én direktemelding og du trykker på lukkeknappen, vil meldingsvinduet bare vise neste melding i rekken og ikke lukke vinduet. For en bruker som kan se, vil dette virke merkelig. En bruker som bruker en skjermleser får ingen informasjon om at lukkeknappen bare går til neste melding i rekken.
Leverandøren er infromert om problemene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: ID-egenskap verdier er ikke unike (.top-wrapper > .item-count[role="status"][aria-relevant="text"] > .sr-onl)

På FLOWassign start side: Løs end-tag (fra linje 651 kol 9 til linje 651 kol 19). Elementet "style" er ikke tillat som underelement for "body" i denne sammeheng (linje 653 kol 1 til linje 653 kol 26)

På FLOWattend start side: IT-egenskap verdier er ikke unike (#loading). Løs end-tag.

På FLOWhandin start side: Fra linje 771 kol. 22503 til samme linje, kol. 22509. Også linje 772 kol. 1 til samme linje kol. 22

På FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Løse end-tagger, flere "body"-tagger.

Leverandøren er oppmerksom på problemet.

Innhold som bryter kravet

På FLOWmulti Demo: Ett element med ugyldig ARIA rolle. Ett skjemaelement uten ledetekst (.lrn-fileupload-file-input). Ingen ARIA "opptatt" status for direkte meldinger.

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Ingen aria-pressed på knappen for direkte meldinger. Problematisk for skjermlesere. Ugyldige ARIA verdier for .img-fs-icon. Forhåndsvisning knapp har ingen tilgjengelig tekst med forklaring.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

WISEflow er Universitetet i Sørøst-Norge sin plattform for gjennomføring av digital eksamen. Universitetet i Sørøst-Norge vektlegger at våre løsninger er universelt utformet, både plattformene i seg selv og innhold som produseres av våre innholdsprodusenter, i dette tilfellet faglig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Vi arbeider etter flere spor for tilgjengelighet av eksamen. Vi arbeider strategisk med opplæring av innholdsprodusenter for å sikre at innholdet som produseres er universelt utformet, bl.a. ved hjelp av kursvirksomhet og oppdaterte dokumentasjonssider til ansatte.

Samtidig vil det kunne være eksamener der det som skal testes i seg selv kan gå på akkord med kriteriene for universell utforming. For eksempel vil tolkning av et røntgenbilde ikke kunne beskrives med alternativ tekst, uten å ødelegge selve premisset ved oppgaven. I slike tilfeller vil det være anledning til å søke om individuell tilrettelegging.

Tilgjengelighetserklæringens målgruppe er først og fremst våre studenter. Tilgjengelighetserklæringen gjelder derfor kun innhold og sider som studentene benytter.

Testgrunnlaget er ikke konstant. Egetprodusert innhold lages for eksamener som gjennomføres i en begrenset tidsperiode.