Tilgjengelighetserklæring for vagar-produkter.no

  • vagar-produkter.no
  • VÅGAR PRODUKTER AS, organisasjonsnummer 974 983 575

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VÅGAR PRODUKTER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vagar-produkter.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaene oppfyller ikke kravene. Dette kan få konsekvenser for personer med begrenset eller manglende syn

Tilgjengelige alternativ

De kan ta kontakt på telefon eller epost.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte knapper har litt dårlig kontrast når de er i fokus. Dette er under arbeid og vil bli rettet. Konsekvensene er at det kan være litt vanskelig å oppfatte hva som er i fokus

Tilgjengelige alternativ

Gjennom meny kan man velge de ulike bestillingsskjemaer.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemakomponenten støtter ikke tilstrekkeleg informasjon om hvordan feil kan rettes i skjema.

Tilgjengelige alternativ

De kan kontakte oss på telefon og epost som står oppgitt på alle sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemakomponenten støtter ikke disse funksjonene. Dette går utover alle brukere.

Tilgjengelige alternativ

Etter bestilling sendes det en ordrebekreftele fra oss. Da har kunden mulighet til å komme med endringer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemakomponenten genererer ikke kode i henhold til standarden. De med redusert eller uten syn kan rammes av dette.

Tilgjengelige alternativ

De kan ta kontakt på epost eller telefon som står oppgitt på alle sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemakomponenten genererer ikke kode i henhold til standarden. De med redusert eller uten syn kan rammes av dette.

Tilgjengelige alternativ

De kan kontakte oss på epost eller telefon. Dette står oppgitt på alle sider.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming er en del av forvaltning og videreutvikling av nettstedet.
Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.