Tilgjengelighetserklæring for Forsvaret.no

 • Forsvaret.no
 • FORSVARET, organisasjonsnummer 986 105 174
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 30 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FORSVARET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Forsvaret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Minside.forsvaret.no har avvik på kobling mellom innhold kun ved bruk av ikon/farge på én av sine tjenesteområder.  

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik på manglende fullverdige tekstalternativer til mange av podcast-episodene. Flere podkast-episoder er basert på et tema som også er dekket i artikkelform. 

Minside.forsvaret.no har avvik på enkelte videoer som mangler fullverdige tekstalternativer.»

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har noen få videoer uten teksting. 

Innhold som bryter kravet

I hovedsak skal video alene ikke være eneste måte vi formidler innhold på.

Det mest essensielle innholdet skal vi alltid ha tilgjengelig i tekstform, slik at en bruker kan lese selv, eller ved hjelp av verktøy, i stedet for å måtte se en video.

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har enkeltsider hvor riktig HTML-merking av skjema og tittel er feil. Dette skal utbedres.  

Minside.forsvaret.no har avvik på html tabeller som ikke ser ut som tabeller.

Skjemaer.forsvaret.no mangelfull merking på "last opp"-fil.

Pbu.forsvaret.no har felter med mangelfull merking.

Innhold som bryter kravet

Minside.forsvaret.no har avvik ved utlesning av innhold via skjermleser på to tjenester.

Innhold som bryter kravet

minside.forsvaret.no har avvik i innholdet som omhandler Soldatutdanningen

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik i nettleseren Edge, når siden formatteres til portrett-visning.

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik på et enkeltfelt i skjema på itjenestefornorge.no (en del av forsvaret.no). 

Skjemaer.forsvaret.no har enkelte feil i merking av skjemafelt. 

Pbu.forsvaret.no har enkelte skjemafelt med mangelfull merking.

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har et avvik på en enkeltkomponent, der farge brukes som eneste visuelle virkemiddel i en Quiz.  

 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik ved stor skalering på mobiltelefon, der menyelementer og innhold overlapper. 

Minside.forsvaret.no har avvik når man skalerer mye hvor enkelte ord forsvinner ut av bildet.

Pbu.forsvaret.no har feil ved skalering på mobil og nettbrett. 

Innhold som bryter kravet

Kultur.forsvaret.no (en del av forsvaret.no) har enkelte avvik der arrangementer har bilder hvor deler av teksten på bildene ikke finnes som tekstalternativ.  

Pbu.forsvaret.no har bilder med tekstbeskrivelser.

Innhold som bryter kravet

Avvik funnet på itjenestefornorge.no (en del av forsvaret.no), noe tekst blir skjult  ved skalering, annet innhold blir kuttet ved skalering.  

Minside.forsvaret.no har avvik når man skalerer mye hvor enkelte ord forsvinner ut av bildet. 

 

Innhold som bryter kravet

Avvik funnet på forsvaret.no i grafer og diagrammer hvor enkelte farger ikke har tilstrekkelig kontrast mot hvit.

Minside.forsvaret.no har avvik på fargekontrast for ikke-tekstlig innhold på Resultat-sidene

Innhold som bryter kravet

Minside.forsvaret.no har avvik på fokusmarkering og innholdsplassering ved økning av tekstavstand.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På forsvaret.no er det avvik med usynlige knapper på video og lyd-elementer. 

Minside.forsvaret.no har avvik på video-elementer, der det ikke er mulig å navigere til interaksjonselementer. 

Innhold som bryter kravet

Minside.forsvaret.no har avvik. Knapp for å hoppe til hovedinnhold finnes ikke. 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret har avvik. Tastaturnavigering finner usynlige knapper på enkelte sider.

Innhold som bryter kravet

Minside.forsvaret.no mangler titler på enkelte sider. 
 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har flere avvik der fokus ikke har tilstrekkelig synlighet.

Pbu.forsvaret.no har to navigasjonselementer med manglende fokus. 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik. Noen ledetekster mangler på enkelte innholdselementer som inneholder søkefelt.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik i titler på enkeltsider. 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik på quiz-innhold, enkelte video-visninger og meny for itjenestefornorge.no (en del av forsvaret.no. Her gir ikke fokus ønsket effekt.  

 

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik på noe variasjon i uttrykk på lenker og trekkspill-elementer, selv om de er tydelig merket som lenker og klikkbare elementer.   

Minside.forsvaret.no har også noe variasjon i uttrykk på lenker.  

 

Innhold som bryter kravet

Skjemaer.forsvaret.no har avvik da skjemaobjekter og feilmelding ikke kodemessig er koblet sammen.

 

Innhold som bryter kravet

Skjemaer.forsvaret.no har en enkeltfeil i skjema.  

 

Innhold som bryter kravet

Pbu.forsvaret.no mangler hjelpetekst i kravfelt i skjema. 

Innhold som bryter kravet

Skjemaer.forsvaret.no mangler mulighet til å avbryte innsending. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Forvaret har avvik, der det er noen feil i HTML –kodingen enkelte steder. 

Minside.forsvaret.no mangler noe merking i tabeller. Det er også noe HTML-kodefeil på avmerkingsboksene.

Innhold som bryter kravet

Forsvaret.no har avvik, på enkeltsider der det mangler beskrivelse av innholdskomponenter.

Minside.forsvaret.no benytter aria-attributter for å etterligne funksjonalitet til andre HTML-elementer. Det finnes feil i implementasjonen på avmerkingsbokser


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Forsvaret jobber med å forbedre våre nettsider og tjenester slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming.

For flere av kravene, så har vi ikke konsekvente brudd, men feil på enkelte typer innhold eller sider. Vi jobber kontinuerlig med utbedring og forbedring, der vi har brudd med tilgjengelighetskravene.