Tilgjengelighetserklæring for Jennestad Montessoriskole

 • Jennestad Montessoriskole
 • JENNESTAD MONTESSORISKOLE, organisasjonsnummer 996 707 393
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
JENNESTAD MONTESSORISKOLE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Jennestad Montessoriskole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alternativ tekst på bilder i alle blogg artikler.

Brukere som ikke kan eller har vanskelig for å oppfatte ikke-tekstlig innhold, får ikke tilgang til innholdet på alternative måter.

Innhold som bryter kravet

Videoene er forhåndsinnspilt men ikke tekstet: jennestadms.no/montessoripedagogikk 
jennestadms.no/gront-flagg-skole 
jennestadms.no/informasjonsfilm-om-koronaviruset 
jennestadms.no/bakkedag-2021

Brukere som er døve eller har nedsatt hørsel vil ikke kunne tilegne seg informasjon fra videoene.

Innhold som bryter kravet

Det tilbys ikke synstolkning i videoene på nettstedet.

Brukere som er blinde eller har nedsatt syn vil ikke få tilgang til all informasjon i forhåndsinnspilt video med lyd.

Innhold som bryter kravet

Innholdet i artikkelen ''Velkommen tilbake'' presenteres kun som bilde av tekst, det er ikke mulig for brukere å endre skrifttype, størrelse, farge og bakgrunn. 

Ved forstørring av bilde blir tekstkvaliteten dårlig, brukere som benytter hjelpemiddel kan ikke dra nytte av teksten i bildet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Her kan du se kodefeil på siden: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fjennestadms.no%2F

Innhold som bryter kravet

Mangler antall søketreff på søkeresultatsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .