Tilgjengelighetserklæring for Dialogtjenester

 • Dialogtjenester
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Dialogtjenester slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Én av søknadene våre har et inputfelt med overskrift (H3), istedenfor label. Dette kan forvirre alle brukerne, også de som ikke bruker skjermleser. Men konsekvensen er selvsagt størst ved bruk av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

For noen få felter viser vi et felt i lesemodus med feil bakgrunnsfarge. Da oppfyller vi ikke kontrastkravet og innholdet feltet kan være vanskelig å lese for brukerne

Innhold som bryter kravet i regelverket

Linjeavstanden blir ikke større for enkelte radioknapper eller sjekkbokser, samt alle placeholdere. Dette kan gjøre de vanskelig å lese for enkelte brukere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å tabbe seg videre fra felt i lesemodus i enkelte søknader. Da vil det ikke være mulig å fullføre søknaden via bruk av tastatur,

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe ned til hovedinnholdet på siden.

Brukere med tastaturnavigasjon har ikke mulighet til å komme direkte til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Opplasting av vedlegg er ikke i fokus ved bruk av tabulator. Da kan det være vanskelig å forstå at bruker er på knappen for opplasting av vedlegg. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I det store og hele oppfyller vi dette kravet, men for enkelte brukergrensesnittskomponenter bryter vi kravet her, men det jobbes med utbedring.

Konsekvensen er at bruker ikke får med seg at en feil har oppstått i brukergrensesnittet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I det store og hele oppfyller vi dette kravet, men for enkelte brukergrensesnittskomponenter bryter vi kravet her, men det jobbes med utbedring.

Konsekvensen er at bruker ikke får nødvendig feilmelding ved utfylling av skjema.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For to av søknadene våre burde vi hatt en oppsummeringside, ettersom innsending av søknaden fører til en fakturering. Det har vi ikke, dermed kan ikke bruker kontrollere hva som er fylt ut, før hen sender søknaden

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi bryter kravet med unike id'er for "call to action"-knapper for enkelte websider.

Besøkende som benyttet skjermlesere vil kunne oppleve problemer med unike id'er i websiden, f.eks. når det gjelder submitstatus.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.