Tilgjengelighetserklæring for Dialogtjenester

 • Dialogtjenester
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Dialogtjenester slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen inputfelter for budsjett der bruker skal kunne legge til egne kolonner. Ved zoom er det uklart hvilke felter som hører til hvilke. Det er også vanskelig å skjønne hvilket felt som skal ha beløpet og hvilket som skal ha navnet på budsjettposten

Innhold som bryter kravet

Vi har noen inputfelter for budsjett der bruker skal kunne legge til egne kolonner. Ved zoom er det uklart hvilke felter som hører til hvilke. Det er også vanskelig å skjønne hvilket felt som skal ha beløpet og hvilket som skal ha navnet på budsjettposten

Innhold som bryter kravet

Linjeavstanden blir ikke større for enkelte radioknapper eller sjekkbokser, samt alle placeholdere. Dette kan gjøre de vanskelig å lese for enkelte brukere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe ned til hovedinnholdet på siden.

Brukere med tastaturnavigasjon har ikke mulighet til å komme direkte til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Der bruker skal fylle ut budsjettposter er det mulig å legge til nye poster. Da vises to nye felter, et for navn på utgiften og et for beløpet. Disse feltene har ikke ledetekst

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få skjemaer der bruker kan bytte til engelsk oversettelse av siden. Der er fortsatt "no" angitt som språk. 

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av skjermleser ved utfylling av postnummer og rask tabulator til poststed-feltet, får ikke skjermleser med seg endring av data i det låste feltet for poststed, gjelder bla. Søknad om skoleskyss.

Konsekvensen er at bruker får opplest feil informasjon om poststed. 

Innhold som bryter kravet

For to av søknadene våre burde vi hatt en oppsummeringside, ettersom innsending av søknaden fører til en fakturering. Det har vi ikke, dermed kan ikke bruker kontrollere hva som er fylt ut, før hen sender søknaden


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.