Tilgjengelighetserklæring for kirken løten

 • kirken løten
 • LØTEN SOKN, organisasjonsnummer 976 987 780
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LØTEN SOKN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kirken løten slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til bilde og diagram i artikler, fordi det ikke er mulig i nettsideløsningen vi benytter. Systemleverandør arbeider med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

det er ikke alternativ tekst for lyd og video publisert på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Video er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet

Ikke konsekvent i våre tekster - arbeides fra systemleverandør med koding.

Innhold som bryter kravet

ikke konsekvent i våre nettsider, det arbeides fra systemleverandør.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke alltid god kontrast, systemleverandør arbeider med å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke kodet på våre sider, det arbeides fra systemleverandør med dette.

Innhold som bryter kravet

Kontrast er ikke tilstrekkelig bl.a. i kalender - det arbeides med koding fra systemleverandør av nettsidene.

Innhold som bryter kravet

systemleverandør arbeider med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

Lite rom på noen nettsider. Systemleverandør arbeider med dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ved navigering med tastatur er det ikke mulig å se fokuspunkt. Systemleverandør arbeider med dette.

Innhold som bryter kravet

nettsiden har mangler angårnde søkefunksjon. Systemleverandør arbeider med dette.

Innhold som bryter kravet

Fokuspunkt ved tastaturbruk er ikke synlig, det arbeides fra systemleverandør med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .