Tilgjengelighetserklæring for arkivsentersor.no

 • arkivsentersor.no
 • ARKIVSENTER SØR IKS, organisasjonsnummer 971 531 673
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARKIVSENTER SØR IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arkivsentersor.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Et par videoer som er lenket inn i fra Youtube er ikke tekstet. Dette gjelder et ytterst fåtall av publisert videomateriale.

Innhold som bryter kravet

Enkelte designelementer har dårlig kontrast mellom forgrunn og bakgrunnsfarge. Dette gjelder i hovedsak dato/tid på nyhetssaker/kalendersaker, og tags for kategorisering av nyheter/artikler.

Vi vil se på muligheten for å endre designprofil for å bedre dette.

Kan gjøre det vanskelig for personer med nedsatt syn å se når artikler er publisert, eller hvilke kategorier artikler er publisert under.

Innhold som bryter kravet

Noen designelementer i enkelte sider (toppbilde for eksempel) er duset ned for å passe med grafisk utforming. Dette medfører kontrastutfordringer i bildene.

Kan gjøre at folk med nedsatt syn kan få utfordring med å se innholdet i bildene. Disse er ment som supplement til artikler, og inneholder ikke noe som er viktig, eller ikke er beskrevet i artikkelteksten under.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Toppmeny-"streker" (øverst til høyre) får ikke fokus-boks ved bruk av tab. Dette har med hvordan menyen er satt opp. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi kommer til å arbeide med forbedring av kontrastforhold i grafiske elementer fremover, og få på plass eventuelle andre mangler i forhold til universell tilgjengelighet så snart som mulig.