Tilgjengelighetserklæring for helse-stavanger.no

 • helse-stavanger.no
 • HELSE STAVANGER HF, organisasjonsnummer 983 974 678
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE STAVANGER HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helse-stavanger.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De aller fleste videoer på nettstedet er tekstet, med noen få unntak. Vi jobber med å få tekstet disse, men anser dem som for viktige til at vi kan fjerne dem i mellomtiden. 

Innhold som bryter kravet

Videoer som demonstrerer rehabilitering etter nerveskade. 

 

Tilgjengelige alternativ

Vi har tekstinnhold i pdf på samme side som beskriver mye av det samme som videoene demonstrerer. 

Innhold som bryter kravet

Noen feil i grunnversjonen som skal rettes i løpet av våren 2024. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ulikt design og fargebruk på lenker i løsningen. Det skal likevel være mulig å kjenne igjen hva som er utformet som lenker. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen feil i grunnversjonen av løsningen som skal fikses i løpet av våren 2024. 

Innhold som bryter kravet

Det er noen feil i grunnversjonen av løsningen som skal fikses i løpet av våren 2024. 

Innhold som bryter kravet

De fleste lenkene på nettsidene oppfyller kravet. Det finnes enkelte lenker som ikke gir tilstrekkelig informasjon om mål og kontekst. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette, blant annet gjennom grundig opplæring av nettansvarlige som redigerer på nettsidene. 

Lenker uten tydelig mål og kontekst kan føre til at brukeren må gjette seg til hva lenken fører til, og må prøve seg frem. 

Innhold som bryter kravet

Feil i løsningen som skal fikses i løpet av våren 2024. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes engelsk innhold på nettsidene som er kodet på norsk. Vi jobber med å rette opp i dette. 

Brukeren kan oppleve at leseverktøy leser opp innhold i feil språkstemme. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i grunnversjon av løsningen som skal rettes våren 2024. 

Innhold som bryter kravet

Feil i grunnversjon av løsningen som skal rettes våren 2024. 

Innhold som bryter kravet

I dag bruker vi standardside for feilmelding fra Optimizely. Vi jobber med å lage en egen som er tilpasset oss. 

Dette kan føre til at brukeren får opplevelsen av å ha havnet på et annet nettsted. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi fikk nye nettsider høsten 2023. I forbindelse med dette har alle som skal redigere innhold på nettsidene fått opplæring i universell utforming på nett. Det er en forutsetning at alle som skal redigere på nettsidene skal gjennomgå opplæring og sette seg inn i reglene for universell utforming.

Vi har informasjon til ansatte på intranett, e-læringskurs og andre kurs om universell utforming av dokumenter og på nett. Dette løfter kompetansen og bidrar til universelt utformet innhold på nettsidene.

Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre innholdet på Stavanger universitetssjukehus sine nettsider for å sørge for at det er i tråd med regelverket for universell utforming.