Tilgjengelighetserklæring for froland.kommune.no

 • froland.kommune.no
 • FROLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 946 439 045
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FROLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på froland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 1. På mindre skjermer blir tabeller ikke alltid korrekt kodet.
 2. På nyhetslisten er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har kode h1, mens lenkene har kode h3.
Innhold som bryter kravet

Enkle webskjemaer har ikke mulighet for autocomplete.

Tilgjengelige alternativ

Disse skjemaene er et alternativ til e-post eller telefon. En kan sende e-post til post@froland.kommune.no eller ringe sentralbordet vårt på tlf. 37 23 55 00.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på lenketekster

Innhold som bryter kravet

Ved endring til 400 % størrelse skjules deler av siste kolonne i tabeller på fullbreddesider.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 1. I artikler med flere tabeller får tabellene lik id.
 2. I artikler med flere FAQ-er får FAQ-ene lik id.
 3. Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Innhold som bryter kravet

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser i webskjema


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .