Tilgjengelighetserklæring for nbsph.no

 • nbsph.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nbsph.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte visuelle elementer og noen eldre bilder har ikke kodet alt-tekst for brukere som bruker lese-programvare. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte eldre videoer er på tegnspråk med teksting brent i videobildet. Tekstversjon ligger ikke tilknyttet videoen. Nyere videoer har både teksting, tegnspråk og stemmetolkning for hørsels- og synshemmede.

Innhold som bryter kravet

Noen eldre videoer følges ikke av transkripsjon av tale. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte forside-elementer, som kontaktopplysninger nederst på siden og tagger under artikler, har for svak kontrast til bakgrunn (grå). Nettstedet ble designet i 2016 og oppmerksomheten rundt alle elementene møter ikke helt dagens krav. Kan oppleves som vanskeligere å lese for svaksynte. Dette skal rettes opp.

Tilgjengelige alternativ

Samme informasjon som ligger med lysere skrift i eksemplene over finnes lett tilgjengelig flere steder på nbsph.no hvor skriften har god kontrast.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstedet nbsph.no ble opprettet i 2016 av nåværende Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH). Nettsiden ble laget fordi den store nettplattformen til Oslo universitetssykehus ikke ble opplevd som tilgjengelig og forståelig av hørselshemmede og døvblinde pasienter og brukere. Nettsiden (som da het nbhp.no) ble gjenstand for omfattende testing av en egen brukergruppe som representerte målgruppen vi ville nå fram til. Utformingen fulgte den tidligere standarden for universell utforming (WCAG 2.0).

Vi har siden 2021 utvidet vår tjeneste til å også omfatte synshemmede pasienter og brukere. Det å sikre sann universell utforming i alt vi gjør og publiserer er en pågående læringsprosess. Nå sørger vi for eksempel for at alle våre videoer og alle våre digitale foredrag er både tekstet/på tegnspråk OG har god lydside eller stemmetolkning. På sosiale media legges ved transkripsjon av uttalt tekst i multimedieinnhold. Det finnes feil på nettstedet som gjør at vi ikke følger det nye regelsettet for universell utforming (WCAG 2.1). Flere mindre, og noen få større, kode-problemer gjenstår. Vi planlegger å overføre det mest relevante innholdet til det sentrale nettstedet for Oslo universitetssykehus i løpet av 2024, som nå er kraftig forbedret og utviklet for å følge WCAG 2.1. Vi vil fra det tidspunktet tilby en optimal løsning for mennesker med sansetap.