Tilgjengelighetserklæring for Råde kommune hjemmeside

 • Råde kommune hjemmeside
 • RÅDE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 802 652
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RÅDE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Råde kommune hjemmeside slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandør jobber med flere feil på nettsiden:

 1. Artikkeloversikt på forsiden. Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass
 2. Webpart for emnetypebilde. Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.
 3. Filgalleri. Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.
 4. Bilde i lenkesamling. Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode
 5. Imagemap. Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.
Innhold som bryter kravet

Råde kommune har ikke tekstet kommunetv. Møteinnkalling med sakspapirer og protokoller er tilgjengelig som tekstalternativ.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

For KommuneTV, som blir levert av en tredjepart, har Råde kommune en løsning på skriftlig alternativ sammen med leverandør. Råde kommune har direktesendte videoer fra kommunestyrets møter, og videoene blir deretter lagret på nettsidene til tredjepart.

Vi har direktesendt streaming fra kommunestyrets møter. Vi har følgende tekstalternativ til videoer fra disse møtene: Videoene blir lagret på nettsidene våre med integrering av alle saksdokumenter i samme bilde. Dette vises i en oversikt visuelt nær videoklippet, og ved å klikke seg inn på de ulike lenkene til sakene finner man alt vesentlig innhold fra møtet: Sakstittel, sakstekst, behandling av saken, forslag som blir lagt fram, votering og vedtak.   

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har direktesendt streaming fra kommunestyrets møter. Vi har følgende tekstalternativ til videoer fra disse møtene: Videoene blir lagret på nettsidene våre med integrering av alle saksdokumenter i samme bilde. Dette vises i en oversikt visuelt nær videoklippet, og ved å klikke seg inn på de ulike lenkene til sakene finner man alt vesentlig innhold fra møtet: Sakstittel, sakstekst, behandling av saken, forslag som blir lagt fram, votering og vedtak.   

Tilgjengelige alternativ

Saksdokumenter ligger som vedlegg til KommuneTV.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har fikset begge feilene under i neste versjon som kommer:

 1. Navn på kontaktperson i artikler mangler overskriftskode. 
 2. Overskrifter på forsiden og transportsider. Overskrifter på lenkesamlinger skal ha overskriftskode.

Leverandør jobber med følgende: 

 1. Webskjema. Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.
 2. Tabell. Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 3. Områdemelding. Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.
 4. Kalender, søk. Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.

 

Innhold som bryter kravet

Råde kommune har bilder av tekst på noen få steder på hjemmesiden. Bildene er brukt som illustrasjonsbilder og alle har alternativ tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Leverandør arbeider med å rette denne feilen:

Hopp til innhold. Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av noen ledetekster som ikke er selvforklarende. Råde kommune passer på at overskrifter og ledetekster er beskrivende. Leverandør av hjemmeside jobber med å tilrettelegge for til universell utforming. 

Innhold som bryter kravet

Leverandør arbeider med å rette feilen:

 • Filtervisning. Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Leverandør arbeider med å rette denne feilen:

 • Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Disse feilene er funnet oppgir leverandør:

 • Person. Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.
 • Søk. Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

- Vi jobber gjennom året ved opplæring og ved publisering på nettsiden.
- Vårt arbeid med universell utforming er forankret i ledelsen.