Tilgjengelighetserklæring for Nemndene.no

 • Nemndene.no
 • ARBEIDSTILSYNET, organisasjonsnummer 974 761 211
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDSTILSYNET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nemndene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Førstesidene (tvisteløsningsnemnda, tariffnemnda og rikslønnsnemnda) mangler H1 og H2. Startsiden går direkte fra H1 til H3

Innhold som bryter kravet

Accordion med lang tekst kolliderer med ikon

Innhold som bryter kravet

Startsden er ikke tilpsset zoom til 400%

Innhold som bryter kravet

TIps for hvordan zoome i nettleser (aA-lenke øverst til høyre) er kodet feil.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det går ikke an å nå lenker i søkeresultat på vedtakssøk.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltene er feil kodet. Datovelger på søkeresultat på vedtakssøk er feil kodet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

ARIA-koder er brukt feil enkelte steder.

Innhold som bryter kravet

Knapp for å tømme filter på vedtakssøkesiden er kodet som en lenke.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke status på antall treff i søkeresultatet på vedtakssøk og vanlig søk (i header).


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstedet forvaltes av Sekretariatet for nemndene, som er organisert under Arbeidstilsynet. Universell utforming ivaretas i samarbeid med nettredaksjonen i Arbeidstilsynet. Rutine for varetakelse av universell utforming er dokumentert i Arbeidstilsynets kvalitetssystem.