Tilgjengelighetserklæring for vestbv.no

 • vestbv.no
 • SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN, organisasjonsnummer 847 737 492
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vestbv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bakgrunnsbilde på forsiden og Facebook logoene som ligger i footer har ikke alt-tekst. 

Brukere som ikke kan se vil ikke kunne få lest opp et tekstalternativ som formidler innholdet i bildet eller formål.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementene er ikke kodet med riktig inndataformål og inneholder ikke autocomplete-attributtet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere til søke ikonet i toppen av nettsiden ved å bruke bare tastatur.

Dette gjør at brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet ikke har tilgang til alle funksjonene.

Innhold som bryter kravet

På sidene Besøkshjem, Tilsynsperson og Støttekontakt er ikke lenkemålet merket i lenketekstene, at det f.eks er dokument filer som blir lastet ned når man klikker på dem eller lenke til et annet nettsted som åpnes i nytt vindu.

Lenketekster som ''På denne siden'', ''denne søknaden'', ''her'' og ''Les mer'' er ikke fullt beskrivende for lenkens mål på Fosterhjem, Besøkshjem og forsiden.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementene på Kontakt mangler beskrivende ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Søkeikonet har verken visuell eller kodet ledetekst. Personer som bruker taleinput vil ikke kunne plassere pekeren her.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feil i skjema er kun markert med farge rundt skjemaelementene, feilbeskrivelsene er ikke koblet til skjemaelementene. Dette gjør at brukere som har vanskeligheter med å oppfatte farger eller er blinde ikke får med seg informasjonen. Det blir også vanskeligere å fylle ut rett informasjon på første forsøk.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer som må fylles ut har ikke synlige ledetekster eller instruksjoner. Dette gjøre det vanskelig for brukere å forstår hvordan skjemaet skal fylles ut.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke gitt god nok beskrivelse av hvordan feil kan rettes. Det gjøre det vanskelig for brukere å fylle ut skjema riktig.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Du kan se kodefeil her: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fvestbv.no%2F

Innhold som bryter kravet

Søkeikonet på menylinjen mangler navn og rolle i koden.

Dette gjør at søkefunksjonen på nettsiden ikke er kompatibel med hjelpeteknologi som skjermlesere og telegjenkjenningsprogramvare. Det er heller ikke mulig for brukere som benytter tastatur for å navigere nettsiden å nå denne funksjonen.

Innhold som bryter kravet

Mangler antall søketreff på søkeresultatsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .