Tilgjengelighetserklæring for vestfoldmuseene.no

 • vestfoldmuseene.no
 • VESTFOLDMUSEENE IKS, organisasjonsnummer 993 871 184
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTFOLDMUSEENE IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vestfoldmuseene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt-tekst mangler på en del bilder. Det jobbes aktivt med utfylling av disse. Konsekvens for brukeren er at ikke alle bilder vil bli beskrevet/lest opp ved bruk av leselist

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer som ikke er tekstet og som heller ikke har tekstalternativ tilgjengelig.  For døve/hørselshemmede kan dette innebære at de ikke får med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få sider som ikke har god nok tittelstruktur, men jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte tilfeller hvor tekst over bilde ikke tilfredsstiller kravene. Med det blotte øyet ser det bra ut, men testing gir ingen entydig tallverdi. Vi vurderer fortløpende å evnt. endre på designprinsippene våre.  /  Vi bruker noe tredjepartsinnhold, som f.eks. Google maps, som er utenfor vår kontroll.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Forslag ved feil i skjema kunne vært bedre. CMS-leverandør jobber med forbedring av dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i kode: WAY-aria mm. Hovedsaklig knyttet til feilaktig bruk av aria-expanded i Header/hovedmeny. Konsekvens - utfordringer ved bruk av leselist. Det jobbes med utbedringer av dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vestfoldmuseene IKS jobber for at vår virksomhet og våre nettsider skal være så universelt utformet som mulig.
Vi jobber tett med vår IT-leverandør, KulturIT, med å rette opp i de feilene som tilgjengelighetserklæringen har avdekket. Vi jobber også kontinuerlig med å forberede tilgjengeligheten av det redaksjonelle innholdet.

Vi ønsker tilbakemelding dersom det oppdages eventuelle brudd eller avvik på kravene til universell utforming.