Tilgjengelighetserklæring for Bypakke Tønsberg - regionen

 • Bypakke Tønsberg - regionen
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bypakke Tønsberg - regionen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en automatisert funksjonalitet i løsningen, men vi jobber med leverandør for å bedre løsningen. Vi ønsker å ha et eget alternativfelt. 

Innhold som bryter kravet

Videoer hentes fra YouTube og Vimeo. Teksting er ennå ikke komplett. Det jobbes med løsning.

Innhold som bryter kravet

Videoer hentes fra YouTube og Vimeo. Teksting er ennå ikke komplett. Det jobbes med løsning.

Innhold som bryter kravet

Det meste ser ut til å fungerer på selve nettsiden, men vi har et stort antall rapporter levert av eksterne rådgivere i forbindelse med eks. reguleringsplaner/rapporter osv. Det må jobbes opp mot rådgiver/leverandør for å bedre dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Her er ikke løsningen optimal. Det jobbes mot leverandør. (Generelt/Lenkefarge mm)

Innhold som bryter kravet

Her er ikke løsningen optimal. Det jobbes mot leverandør. (Generelt/Lenkefarge mm) Ratioe er ikke tilfredsstillende. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer tilpasser seg ikke riktig. (forstørrelsesglass, forsidetekst)

Innhold som bryter kravet

Dette punktet er ikke helt tilfedsstillende. (kontraster. Kvalitetssikres av leverandør)

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikres av leverandør. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

En oppgave for leverandør og oppdatere nettsiden for denne funksjonaliteteten. (eks. tabbing)

Tilgjengelige alternativ

Navigering med musepeker.

Innhold som bryter kravet

Funksjonaliteten med tastaturnavigering er mangelfull. Det jobbes med å løse dette sammen med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Her er nettsiden mangelfull og det må jobbes med leverandør for å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Navigering med musepeker

Innhold som bryter kravet

Her har vi en oppryddingsjobb å gjøre. 

Innhold som bryter kravet

Her må det undersøkes nærmere.

Innhold som bryter kravet

Her er det tekniske utfordringer som må løses av leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vår kildekode er engelsk og må rettes av leverandør

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes av leverandør og rettes dersom krav ikke følges. (Kodinger)

Innhold som bryter kravet

Leverandør må sjekke og kvittere ut

Innhold som bryter kravet

Tekniske elementer som leverandør må sjekke. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .