Tilgjengelighetserklæring for Kraftlandet

  • Kraftlandet
  • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE), organisasjonsnummer 970 205 039
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kraftlandet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle videoer og lydfiler med tale er ikke transkribert.

Dette er et mindretall av innholdet, og vi har også derfor valgt å ta dette arbeidet når vi er ferdig men noen nadre prosjekter.

Konsekvensene er at brukeren ikke kan få helt korrekt kontekst av mediet.

Tilgjengelige alternativ

Elementene har kortere beskrivende tekst og/eller er nevnt i teksten.


Test og vurdering av nettstedet

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi strever etter å gjøre sidene mest mulig tilgjengelig for alle, ved å følge beste praksiser og standarder. Men det er ikke alt som er like enkelt å fange opp er problemer for enkelte, så vi tar gladelig imot tilbakemeldinger for å bli enda bedre og/eller for å rette feil.