Tilgjengelighetserklæring for politihogskolen.no

  • politihogskolen.no
  • POLITIHØGSKOLEN, organisasjonsnummer 974 761 017
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
POLITIHØGSKOLEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på politihogskolen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Per 16.1.24: Det er fortsatt mangel på alt-tekst på en del bilder og behov for økt kompetanse hos publisistene. Nettredaktør vil ta tak i dette fremover. 

Innhold som bryter kravet

På kampanjesiden Bli politi, ligger kampanjefilmen "Ta utdanning". Denne ble publisert i 2023 og er derfor ikke synstolket etter de nye kravene. Filmen gir et innblikk i yrkesmulighetene i politiet og hvordan det er å gå på Politihøgskolen. Konsekvensene er at brukeren vil slite med å forstå overgangene mellom de forskjellige intervjuobjektene, da de ikke blir presentert på en tydelig måte. Mye av informasjonen blir også kun vist visuelt f.eks gjennom miljøklipp. Informasjonen om nettside og søknadsfrist blir heller ikke formidlet med lyd. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har tilgjengelig informasjon om yrkesmulighetene, studiehverdagen og bachelorutdanningen på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per 16.1.2024 fortsatt ikke en god løsning for tabeller. Det er svært få tabeller på nettsiden (2-3 stk), men disse ligger nå i bildeformat uten alternativ tekst.

Tilgjengelige alternativ

Tabellene som nevnes, finnes også i rapporter som er gjort tilgjengelige på nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Politihogskolen.no skal være universelt utformet. Siden har flere publisister med varierende grad av kunnskap om universell utforming, og fremover vil vi jobbe for å heve kunnskapsnivået og sammen utarbeide en plan for videre arbeid. Vi har nylig fått et nytt forvaltningsteam, og vil sammen med dem jobbe for å forbedre de punktene denne gjennomgangen har avdekket som mangelfulle hos oss.

I forbindelse med opprettelse av tjenesteportal, vil det bli laget nettskjemaer til studenter som følger kravene.