Tilgjengelighetserklæring for Se solstorm

 • Se solstorm
 • STATENS KARTVERK, organisasjonsnummer 971 040 238
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS KARTVERK kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Se solstorm slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer mangler alternativtekst. Dette fører til at alternative støttefunksjoner og navigasjonsløsninger dessverre ikke fungerer optimalt. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer er ikke optimalt satt opp i forhold til strukturen på siden. Det kan føre til at navngivningen i koden ikke samsvarer med elementet. Dermed blir kan det være enkelte feil og misvisende språk ved bruk av skjermleser eller alternativ navigasjon. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte av grafene har kun visning ved bruk av farge og har dessverre ikke et tekstlig alternativ. Dermed kan det være vanskelig å bruke løsningen hvis du sliter med fargesyn eller har en synshemning.

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper og grafer som er et bildeelement. Dermed kan teksten være vanskelig å se og bli lest opp riktig. Derfor ikke dagens løsning oppleves som optimal. Teksten kan forstørres ved zoom, men vil ikke bli lest opp for brukere av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Ved 400 % størrelse vil det være noe tap av informasjon og funksjonalitet. Kartverkets logo vil ikke være synlig i header og datovelger vil også forvinne ut av bildet og må scrolles i for å få hele innholdet. Det vil derfor ikke være optimalt å bruke for øyeblikket. 

 

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte tekstfelter som ikke lar seg overskrive ved justering. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er i dag ikke mulig å hoppe over enkelte blokker for å komme til hovedinnholdet. Det vil si at det kan ta lenger tid å komme til relevant innhold. 

Innhold som bryter kravet

Det er mangler på titler på undersider man er på. Dette fører til at siden kan oppleves som utydelig på hvor man er i løsningen. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte av kontrollelementene mangler god ledetekst i koden. Det finnes også utydelige knappetekster som kan gjøre det vanskelig å forstå hva knappen gjør. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke definert et språk. Dette kan føre til vanskeligheter ved opplesning med skjermleser, der den velger feil stemme for språket som skal leses opp.  

En annen konsekvens er at søkemotorer sliter med å få relevante treff på siden og kan derfor være vanskelig å finne. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som mangler navn-attributt og kan derfor ha en uklar rolle. Det finnes også funksjonelle elementer som er bilderfiler og fungerer derfor ikke optimalt. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .