Tilgjengelighetserklæring for nyweb - skolenes hjemmesider

 • Nyweb - skolenes hjemmesider
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nyweb - skolenes hjemmesider slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Tekstalternativ mangler på noen bilder. Hjem-lenke kan forenkles."

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Det er ikke noe "hovedområde" på sidene. Noen sider kunne vært delt opp med underoverskrifter."

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Noe tekst har litt for svak kontrast mot bakgrunn."

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Vi har ikke testet ferdig på dette. Vil bli oppdatert fortløpende."

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Språkkode mangler på siden"

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Toppmeny mangler ledetekst i mobil versjon. Meny og undermenyer mangler statusinformasjon om de er åpnet eller lukket."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidene til skolene skal våren 2023 gå gjennom en kraftig overhaling, og det vil komme en ny løsning som er i tråd med kravene til universell utforming. Dette vil være på plass i god tid før skolestart høsten 2023.

I digitaliserings-strategien til Stavanger kommune har brukervennlighet som eget mål (mål 5). Det betyr at alle skal ha tilgang til å bruke systemene våre. Vi har valgt leverandører som også er opp tatt av UU og brukervennlighet. Vi anerkjenner at dette er et langsiktig arbeid.

Stavanger kommune jobber også med en UU strategi.