Tilgjengelighetserklæring for abelkonkurransen.no

 • abelkonkurransen.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på abelkonkurransen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ved 400% zoom ovelapper lenker i banner. Ved aktiv prøve vises ikke logoen til matematikksenteret. Enkelte undersider må scrolles horisontalt.

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde og døvblinde. 

Innhold som bryter kravet

Språkvelger får ikke tastaturfokus, kan ikke lukkes uten å flytte musepeker.

Dette har konsekvenser for personer med motoriske utfordringer, synshemming og andre som bruker skjermlesere. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke tilstrekkelig <title> på alle sider, unntatt hovesiden.

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde, døvblinde og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Når modal åpnes ved innsending av prøven, brukeren må tabbe gjennom deler av løsningen for å komme seg til knappene i modalen. 

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde, døvblinde og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feil format på epost blir ikke oppdaget. Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Det brukes ikke aria-invalid. Ingen markering på felt med feil.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

Feil format på epost blir ikke oppdaget. Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Det brukes ikke aria-invalid. Ingen markering på felt med feil.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk
Innhold som bryter kravet

Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Paginering har ikke beskrivende programmatiske ledetekster.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk
Innhold som bryter kravet

Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder er ikke programmert til å bli formidlet via assisterende verktøy.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.

Matematikksenteret NTNU vil utbedre redaksjonelt innhold som ikke er i henhold til kravene. Dette gjelder blant annet i feil i lenker, alt-tekster og teksting av filmer.