Tilgjengelighetserklæring for Lingit

 • Lingit
 • SØR-ODAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 947 716
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØR-ODAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lingit slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Filmer vi lenker til på Youtube er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet

Filmer vi lenker til på Youtube er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder det er brukt "feil" elementer eller mangler roller på elementene. Eksempler: Kursholdere: https://lingit.no/kurs/ Her er det brukt en div med onclick uten rolle på div. Denne kunne vel også ha vært en a. Produktsammenligningsmodulen kunne ha vært en tabell.

Innhold som bryter kravet

Fordi hamburgermenyen ikke er skrollbar. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket.

Innhold som bryter kravet

Knapp i footer er ikke 4.5:1, samt at noen steder er det lav kontrast pga at det ligger bilde i bakgrunnen (eksempelvis denne: https://lingit.no/fagseminar/ ned i slideren). Kontrast på skjemafeil er for lav. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Funksjonalitet av hamburger-menyen forsvinner ved å zoome til 200% (da den ikke kan navigeres pga at den ikke er scrollbar). Det er ikke mulig å se de nederste punktene i menyen, men de kan velges med tab.

Innhold som bryter kravet

 Det er ikke mulig å scrolle i hamburger-meny når den er zoomet inn til 400%. Det er ikke mulig å se de nederste punktene i menyen, men de kan velges med tab.

Innhold som bryter kravet

 Dårlig kontrast i skjema ved feil.

Innhold som bryter kravet

 Noen steder er det lite med fokus ved tabbing, eksempelvis radio knapper i skjema slik som denne: https://lingit.no/kurs/. Det samme gjelder navigasjon.

Innhold som bryter kravet

Noen steder er det lite med fokus ved tabbing, eksempelvis radio knapper i skjema slik som denne: https://lingit.no/kurs/

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Skip to content, navigation, footer ligger bak header.  Dårlig med fokus på flere elementer, eksempelvis på hamburgermeny, søk osv.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder tastatur / fokus ikke fungerer helt som tenkt / naturlig, for eksempel når du åpner hamburgermenyen får du ikke fokus der.

Innhold som bryter kravet

 Flere steder på fokus ikke er tydelig pga svak eller ingen markering.

Innhold som bryter kravet

Tekst ved nedlasting av program burde ha hatt aria-label for å gi mer lesbarhet for folk med skjermlesere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere komponenter som kunne ha hatt rolle, for eksempel  kursholdere (popup) og nedlastninger (accordion).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .