Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Word - iOS (UDE)

 • Microsoft Word - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • Word / 161206
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Word - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Når vi navigerer til søkefeltet, går ikke fokuset til forslagspopupen.
 • Når vi navigerer på faner, kunngjør ikke VoiceOver navnet på den valgte fanen.
 • Overskriftnavn er ikke tilgjengelige når VoiceOver er aktivert.
 • Navnene på stiler som er brukt på tekst er ikke tilgjengelige når VoiceOver er slått på.
Innhold som bryter kravet

Under tilpasning av størrelse tilpasser ikke eksperimentering seg endringen i størrelsesoppløsningen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Brukere kan ikke navigere/redigere tekstbokser i lerretet etter at de er satt inn ved hjelp av Bluetooth-tastatur.
 • Brukere kan ikke forlate overskrifts-/bunntekstseksjonene ved hjelp av Bluetooth-tastatur.
Innhold som bryter kravet
 • Brukeren kan ikke navigere til tittel- og overskriftsseksjonen i Word-dokumentet.
 • Brukere kan ikke fokusere på overskrifter i søkeresultatene under omvendt overskriftnavigasjon.
 • Fokuset faller ikke på kontekstmenyen umiddelbart etter at en tekst er valgt med Bluetooth-tastatur.
 • Kan ikke fokusere og velge hele SmartArt-illustrasjonen som en enkelt node med VoiceOver.

 

 


 

Innhold som bryter kravet
 • Microsoft Office eksponerer detaljene i dokumentets struktur og formatering i lagrede filer i henhold til publiserte dokumentformatspesifikasjoner. Der det er støttet, eksponerer også Word for iOS slike opplysninger programmert til plattformens tilgjengelighets-API-er. Noen dokumentstrukturer eller formatering, inkludert overskriftnavn, navn på stiler som er brukt på tekst, innebygde bilder, automatiske rettingshandlinger og bevegelse av former, kan ikke bli gjenkjent eller rapportert av for tiden tilgjengelige AT (assisterende teknologi).

   

 • Skjult tekst og avsnittsmerker blir ikke kunngjort når vis/skjul formatering er aktivert.
Innhold som bryter kravet
 • VoiceOver-fokuset skifter ikke til tastaturet, og brukeren kan ikke sette inn tekst på lerretet etter å ha endret tekstfargen.
   
 • Fokuset til Bluetooth-tastaturet er ikke synlig på noen kontroller på siden for lagerbilder.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

VoiceOver kunngjør ikke valgstatus for elementene som er til stede for visning.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .