Tilgjengelighetserklæring for vtrevisjon.no

 • vtrevisjon.no
 • VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS, organisasjonsnummer 923 822 410

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vtrevisjon.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter er ikke definert med H-tag (heading)

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er per nå kun menyliste på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker på tekst er kun markert med farge eller mangler understrek (supplerende markering)

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen få steder er ikke kontrastkravet oppfylt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hamburgermeny kan ikke velges (aktiveres) med tastatur (gjelder mobil/zoomet-visning).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved utbedring av punkt 2.1.1 er kravet innfridd.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Toppkarusell med foto kan ikke pauses/stoppes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Toppkarusell med foto kan ikke pauses/stoppes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På undersider kan man ikke hoppe over den faste toppmenyen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Man kan bruke mus og tastatur for å navigere, men det er ikke to måter å se strukturen på nettsiden på. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen beskrivelse

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hvi alle overskrifter får H-tag vil punktet bli innfridd, jf. pkt. 1.3.1.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler resultatvisning på rapporter


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

VTR ønsker å bedre tilgjengeligheten i alt innhold på våre nettsider, og har som målsetning å utbedre identifiserte mangler og svakheter på nettsiden i løpet av første kvartal 2023.