Tilgjengelighetserklæring for hamaroy.kommune.no

 • hamaroy.kommune.no
 • HAMARØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 542 507
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAMARØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hamaroy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere videoer som ligger på nettsiden vår har ikke tekst eller en alternativ presentasjon av innholdet. Vi jobber med å tekste videoer som ligger ute, og vil etter hvert få dette på plass. At videoer ikke er tekstet, vil kunne medføre at besøkende av nettsiden ikke får med seg innholdet i videoer. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke er videoer uten teksting. Dette kan eksempelvis være direktesender som ikke er direkte tekstet, eller andre direktesendinger. Dette kan få den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Beholderelement er tomt, rollen er ikke innenfor nødvendige kontekst: Feil knyttet til LOS-bokser på artikkelvisning. Ingen dataceller er tilordnet til tabelloverskriften, Tabellcelle mangler kontekst:
Feil knyttet til visning av tjenestebeskrivelser. 
Feilene er rapportert til leverandør som utbedrer feil. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravet. Får hjelp av leverandør for å undersøke dette. Konsekvenser vil være at ikke alle brukere finner fram til rett eller ønsket innhold på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravet. Får hjelp av leverandør for å undersøke dette. Konsekvenser vil være at ikke alle brukere finner fram til rett eller ønsket innhold på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Vi har skjema som ikke oppfyller kravet. Konsekvenser er at besøkende på nettsiden ikke får bistand fra teknologien til å fylle ut skjema korrekt. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke lett å se lenkene.
Feil knyttet til løpende lenker i tekst innenfor tjenestebeskrivelser.
Feilene er rapportert til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast oppfyller ikke minimumskravene.
Feil tilknyttet bakgrunnsfarge på kalenderarrangementer.
Feilene er rapportert til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse, vi får hjelp av leverandør til å løse problemet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes lenker som mål og funksjon framgår av lenketeksten. Vi vil jobbe videre for å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes overskrifter eller ledetekster som ikke er beskrivende. Vi vil jobbe videre med å utbedre dette. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes artikler på flere språk der språket kan ha feil angivelse i koden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element-ID er ikke unike.
Feil tilknyttet kontaktformular (innspill ifbm planer + julekalender)
Feilene er rapportert til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes skjulte element med fokuserbart innhold. Dette punktet skyldes feil på innhold i artikler. Vi jobber for å løse dette problemet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skaljobbe for å:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
Følge likestillings -og diskrimineringsloven
Følge forskrift om universell utforming av IKT
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartsleverandører og oppgraderinger av eksisterende systemer.