Tilgjengelighetserklæring for HelseID Selvbetjening

  • HelseID Selvbetjening
  • NORSK HELSENETT SF, organisasjonsnummer 994 598 759
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK HELSENETT SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på HelseID Selvbetjening slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Denne siden bruker modaler med mye informasjonstetthet, i disse forskyvver noe av teksten av modelen. Samt er det deler av headeren som forsvinner. Dette er testet etter 320px krav. Dette gjør det vanskligere å lese viss informasjon og nå visse knapper i headeren.

Grunnen til dette er overgang til nytt design. Designet på siden er nå noe eldre og en full redesign er i planene. Dette nye designet er tenkt uten modaler som fikser dette punktet. Det nye designet har blitt prioritert over individuelle koreksjoner av det gamle designet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Som nevnt tidligere er det planer for et designløft på denne siden, bygd med UU-prinsipper fra bunn istedenfor nåværende løsning hvor disse ble satt i fokus senere.
Norsk helsenett har også opprettet et Team Universell utforming, som utgjør et støtteteam for NHNs seksjoner i det løpende arbeid med å forbedre universell utforming i NHN.