Tilgjengelighetserklæring for Stø Kurs

 • Stø Kurs
 • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 899

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Stø Kurs slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Noen leksjoner innholder intervjuer og læremateriale i videoformat som ikke har teksting/transkribering. Når kursinnholdet oppdateres vil dette bli vurdert.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

 Videomaterialet til Stø Kurs ble utformet og laget før kravene om teksting trådde i kraft.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen leksjoner innholder intervjuer og læremateriale i videoformat som ikke har teksting/transkribering. Når kursinnholdet oppdateres vil dette bli vurdert.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

 Videomaterialet til Stø Kurs ble utformet og laget før kravene om teksting trådde i kraft.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Løsningen har en illustrasjon (Trefasemodellen) der tekst er integrert i bilde, vi har ikke klart å oppdrive en originalfil, men selve prosessen er beskrevet som ren tekst på siden.

Tilgjengelige alternativ

Prosessen er også beskrevet som ren tekst.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming er et fokus for videreutvikling av kursmaterialet og vi tar imot tilbakemeldinger for gjøre nettstedet mer tilgjengelig.