Tilgjengelighetserklæring for denkulturelleskolesekken.no

 • denkulturelleskolesekken.no
 • KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE, organisasjonsnummer 974 761 114
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på denkulturelleskolesekken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder mangler alternativ tekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Eldre opplæringsvideoer til fagsystem, samt enkelte videoer på produksjonssider, mangler teksting. Hørselshemmede får ikke informasjon gitt i lydspor, men denne informasjonen er i stor grad tilgjengelig som tekstalternativ i tilknytning til videoene.

Tilgjengelige alternativ

Mesteparten av innholdet i opplæringsvideoene finnes også i tekst og skal oppdateres i dette formatet fremover. 

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer som mangler synstolking. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon. Vi jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kulturtanken har fått bistand til testing og vurdering av våre nettsteder fra Funka. Vi har hatt intern opplæring, og har opprettet en ressursgruppe for universell utforming, som jobber kontinuerlig med utbedringer.