Tilgjengelighetserklæring for byggforalle.no

 • byggforalle.no
 • STATSBYGG, organisasjonsnummer 971 278 374
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSBYGG kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på byggforalle.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mange av våre bygg har mangelfulle beskrivende navn.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har side som er resultat etter søk.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke implementert støtte for slik funksjonalitet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ikke implementert noen løsning.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statsbygg skal
• Arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming av IKT
• Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1
• Følge likestillings- og diskrimineringsloven
• Følge forskrift om universell utforming av IKT

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
• Nettstedet sjekkes for brudd på WCAG-kravene og det arbeides for å rette opp feilene som avdekkes
• Vi har et klart og tydelig språk
• Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
• Du kan forstørre teksten i nettleseren din
• Vi oppfyller kravene til fargekontrast, overskrifter og lenker
• Vårt mål er ingen mangler og feil for tilgjengelig webinnhold WCAG 2.1