Tilgjengelighetserklæring for Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no

 • Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder har feil koding på overskrifter, tabeller og punktlister. Dette gjør det vanskeligere å få oversikt over disse sidene ved bruk av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Tekststørrelsen fungerer ikke optimalt når brukeren zoomer inn 200 %. Her er det elementer som ikke kommer med på skjermen, som gjør at brukeren ikke vil få tilgang til all informasjon på siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sidetitler er ikke beskrivende nok for å sikre god forståelse av innhold og navigering ved bruk av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Ikke god nok fargekontrast på noen interaktive elementer, som gjør det vanskeligere å se hvilket element som er i fokus ved tastaturnavigering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har steder hvor koden ikke følger standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. Vi har sett at på noen sider ble det samme ID-attributtet duplisert mer enn én gang. Det kan være vanskelig for skjermleseren å bestemme hvilken beskrivelse som skal knyttes til hver knapp. 

Innhold som bryter kravet

På sidene "Kontobevegelser" og "Eksamen og grad" kan en navigere til forrige eller neste side i en tabell. Ved bruk av skjermleser, er ikke pilen for videre navigering riktig kodet, slik at brukeren ikke får informasjon om at de vil komme til neste side.

Noen klikkbare ikoner har generelle beskrivelser, som ikke gjør det tydelig nok hvilken funksjon ikonet har.

Innhold som bryter kravet

Ved innsending blir det gitt en kvittering som ikke blir lest opp automatisk av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .