Tilgjengelighetserklæring for https://haprojobbogkarriere.no/

 • https://haprojobbogkarriere.no/
 • HAPRO JOBB OG KARRIERE AS, organisasjonsnummer 918 665 773
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAPRO JOBB OG KARRIERE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://haprojobbogkarriere.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Søkeknapp trenger å  ha et navn. Kontakt(mail) knapp på personkort på noen sider har feil eller misvisende tittel. De fleste bilder har tom "alt text" som er korrekt hvis bilde benyttes til dekor. I andre tilfeller beskrivende "alt text" er nødvendig å oppgi

Innhold som bryter kravet

Noen videoer har innebygd bildetekst, vurder å legge til vanlige teksting i stedet.

Innhold som bryter kravet

Søke knapp. Kontakt(mail) knapp på personkort på enkelte sider har feil eller misvisende tittel

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast ratio på tekst (spesielt på orange tekst på hvit eller blå bokser)

Innhold som bryter kravet

Søke knapp, kontakt knapp

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ingen fokusstil på elementer når du navigerer med tastatur, noen elementer samhandler ikke riktig, for eksempel menyrullegardinmenyene

Innhold som bryter kravet

Se forrige

Innhold som bryter kravet

Gå til innholdsblokk mangler når du navigerer med tastatur

Innhold som bryter kravet

Noen steder mangler tittelattributtet på lenker uten tekst (f.eks. Årsrapporter)

Innhold som bryter kravet

Fant ingen fokusstil når du navigerer med tastaturet. Synlig fokus må legges til de interaktive elementene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .