Tilgjengelighetserklæring for Hvakanhjelpe.no

 • Hvakanhjelpe.no
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hvakanhjelpe.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sjekket forsiden og en tilfeldig side med bilder. Ikke alle bildene der har alt-tekst. Antar at siden noen av bildene har alt-tekst så har CMS-et støtte for det. Må gå over og legge til der det mangler.

Innhold som bryter kravet

Fant videoer på https://hvakanhjelpe.no/forside-3/video/. Her er det ikke tilhørende tekst på siden som forklarer det samme som innholdet i videoene.

Innhold som bryter kravet

Videoene som er embeddet fra youtube har ikke captions (undertekster) tilgjengelig.

Innhold som bryter kravet

I hovedsak så ser det bra ut, men det er også en del feil. Noen sider mangler H1 (sidetittel). Har ellers gått igjennom en del sider, og det er avstand mellom paragrafer, det brukes p-tags, lister ser riktig kodet ut... Nettsiden har funksjon for å gjøre fontstørrelse større på nettsiden, og det fungerer som forventet, men hvis man forstørrer nettsiden til 200% i nettleseren så blir menyen i topp fryktelig stor, og fliken for å endre fontstørrelse til venstre overlapper innholdet litt. Nøkkelfunksjoner er plassert etter standard. Det er noen tilfeller av dekorasjonsbilder (bakgrunnsbilde oslo kommune logo i footer).

Innhold som bryter kravet

Får kontrast-error på diverse lenker når jeg tester dem på https://wave.webaim.org/. Typ. 4.36:1, 3.97:1 osv

Innhold som bryter kravet

Hvis jeg bruker funksjonen på nettsiden for å øke fontstr så kuttes noe av teksten i boksene på forsiden av så den ikke er synlig. Teksten i boksene nederst gror også så høye at de forsvinner ned under footer.

Innhold som bryter kravet

Finner ikke noen måte å sjekke dette på

Innhold som bryter kravet

Vet heller ikke hvordan dette sjekkes

Innhold som bryter kravet

Dropdown i meny vises på hover. Mulig å bruke, men har ikke mekanisme for å avvise uten å flytte musepekeren som jeg kan se. Prøvde esc. Ingen ekstra knapp.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Stort sett bra, men I noen tilfeller så virker ikke "skip to content". Teksten på denne burde også være på norsk. Der hvor det er karuseller så hoppes disse over med tastaturnavigasjon. F.eks https://hvakanhjelpe.no/hjelpemidler/husketidavtalerog-medisiner/

Innhold som bryter kravet

Dette vet jeg ikke hvordan man tester

Innhold som bryter kravet

Funksjon ligger inne, men den fungerer ikke på alle sider. Må rettes opp i. Se f.eks https://hvakanhjelpe.no/raadogtips/. Her virker den ikke. Eller på søkeresultat-siden.

Innhold som bryter kravet

Tilstede på de fleste sider, men mangler flere steder, bl.a https://hvakanhjelpe.no/om-almas-hus/

Innhold som bryter kravet

Får error på "2 X Linked image missing alternative text" på sjekk på https://wave.webaim.org/. I dette tilfellet forsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I hovedsak så ser dette bra ut. Det kommer en del errors, men nesten alt er "duplicate ID" og "style not allowed as child". Ikke noe "missing end tag" etc, men det kommer én "End tag a violates nesting rules." i footer som bør ses på.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har lite/ikke noe slikt innhold, men søkesiden mangler info om antall resultater.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .