Tilgjengelighetserklæring for velgnesna.no

  • velgnesna.no
  • NESNA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 600 515
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NESNA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på velgnesna.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder flere PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ikke alle PDF-dokumenter av planer med vedlegg utarbeidet før 2023 er  universelt utformet. 

Som en del av et større revideringsarbeid, vil det gjøres en vurdering om innhold i som i dag er presentert i PDF-dokument heller kan skrives som tekst direkte på nettsiden.

PDF-dokumenter som fortsatt ikke er i tråd med kravene, og ikke kan gjøres om til tekst, vil bli reviderte dersom dette er mulig. Gamle PDF-dokumenter vil bli faset ut over tid.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nesna kommune følger offentlig regelverk og standarder for universell utforming og tilgjengelighet. Ved å bygge digitale tjenester der gjeldende offentlig regelverk og standarder følges, vil man kunne tilby universelt utformete tjenester. Det skal være en kontinuerlig utviklingsprosess i kommunen som også følger utviklingen i offentlig regelverk og standarder.

Digitaliseringsstrategien sier at digitale løsninger skal være tilgjengelige med universell utforming – og på alle flater (dataskjerm, nettbrett eller mobiltelefon).

I Nesna kommune er målet at så mange som mulig av innbyggerne skal kunne benytte seg av digitale løsninger. Der dette ikke er mulig, må man ha gode ikke-digitale alternativer.

Tilgjengelighetserklæringen vil bli kvalitetssikret i sin helhet, minimum en gang i året, og alltid ved større endringer/oppdateringer.