Tilgjengelighetserklæring for tromsobrannogredning.no

 • tromsobrannogredning.no
 • TROMSØ BRANN OG REDNING KF, organisasjonsnummer 925 189 545
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMSØ BRANN OG REDNING KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tromsobrannogredning.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Den har tastaturfeller. Den har noen hull i navigering gjennom et tastatur.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen hurtigtaster med enkelttegn på nettstedet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen hopping over blokker funnet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Fokus er ikke synlig på utvalg.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Brukerne kan ikke forhindre feil inndata via et pekergrensensnitt.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Brukerne kan ikke bruke de visuelle ledetekstene men kan også bruke de programmatiske besteme (dvs. Kodede) ledetekstene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ikke fokus på utvalg.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen funksjon for å identifisere feilene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen forslag ved feil på nettstedet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen feil forslag på nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er ingen funksjon for brukeren som mottar statusvarsler og blir oppmerksomme på viktige endringer eller oppdateringer på nettstedet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .