Tilgjengelighetserklæring for Østfold kollektivtrafikk

 • Østfold kollektivtrafikk
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Østfold kollektivtrafikk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes illustrasjoner som ikke er godt nok forklart. Noen bilder og illustrasjoner mangler tekstalternativ. Noen steder er det også brukt bilde av tekst, f.eks pristabeller.

Synshemmede får dermed ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. Og noen tabeller kan ikke leses av hjelpemidler.

Vi jobber med å legge til tekstalternativ på alle bilder, og å gjøre noen pristabeller til lesbar tekst.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har noen kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi oppfyller foreløpig ikke dette kravet. Kravet gjelder fra 1. februar med ikke tilbakevirkende kraft, slik at planen er å inkludere dette i fremtidige videoer men ikke de få som allerede ligger der.

Innhold som bryter kravet

Overskriftsnivåer er ikke brukt riktig, noe som henger igjen fra gammel plattform. Det jobbes med å gå gjennom og redigere innhold.

Vi har enkelte tomme overskriftskoder og tomme elementer.

Innhold som bryter kravet

Skjemaer viser ikke hvilke felter som er obligatoriske før de er fylt ut, men de vises dersom man prøver å sende inn og det ikke validerer. Vi jobber med utvikler for å endre dette slik at kravene er tilfredsstilt.

Innhold som bryter kravet

Noen steder litt lav kontrast i tabeller som bruker farge som indikator. Det kan gjøre det vanskelig å skille tekst fra bakgrunnen. Vi jobber for å rette opp i dette.

Innhold som bryter kravet

Noen pristabeller er i bildeformat. Noe som gjør at oppløsning og lesbarhet blir dårligere ved zoom, i tillegg til at verktøy for opplesning ikke ser teksten. Dette vil utbedres fortløpende.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte lenketekster som bryter kravene, spesielt gjelder dette i eldre artikler. Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører.

Vi jobber for følge retningslinjene, og vil også rette opp i de lenkene som ikke oppfyller kravene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle skjemaer har ledetekster, er merket obligatorisk eller har instruksjoner. Vi jobber med å få dette på plass. At disse mangler kan gjøre det vanskeligere for brukere å benytte skjemaene


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil fortsette å jobbe med å teste og forbedre nettsiden slik at den oppfyller kravene til universell utforming.