Tilgjengelighetserklæring for Statens arbeidsgiverportal

 • Statens arbeidsgiverportal
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Statens arbeidsgiverportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte podkastepisoder er ikke tilgjengelig i transkripsjoner.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte sider der ikke alt innholdet leses opp, eller i riktig rekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har enkelte farger og skriftfarger som feiler på kravet om kontrast.

Tilgjengelige alternativ

Vi har skriftlige alternativer til dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det gjelder mobile enheter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dynamisk tilpasning over 400 % feiler.

Tilgjengelige alternativ

Finnes i normal visning og opp til 200 %. Kan vises korrekt i andre nettlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte grafiske elementer som står ved siden av hverandre feiler.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkeltsider der tabulatoren enkelte steder hopper over innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har sider der tabulatorer ikke virker i avkrysningsfelt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Den tillater ikke at man hopper rett til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakeknapp på trekkspillfunksjon gjør at du ikke kommer tilbake til startpunktet. Dette kan forvirre brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette feiler på karusellfunksjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en feil med Fant du det du lette etter-funksjonen som gjør at brukerne som bruker tabulator kun får velge "ja".

Tilgjengelige alternativ

Brukerne kan ta kontakt via epost eller telefon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre tjenester, og vil rette oppgitte feil og mangler i erklæringen når de blir rettet.