Tilgjengelighetserklæring for Kystmuseet Rørvik

 • Kystmuseet Rørvik
 • MUSEET MIDT IKS, organisasjonsnummer 991 500 502
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEET MIDT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kystmuseet Rørvik slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Alle videoer mangler beskrivelse som ligger en plass i nærheten av videoen og som beskriver hva videoen handler om.

Innhold som bryter kravet

Videoer med tale er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet

Kan velge visningsretning, men toppen av siden blir kuttet hvis man velger landskapsmodus på mobil.

Innhold som bryter kravet

Ingen autocomplete i skjemaer.

Innhold som bryter kravet
 • Hover-effekt på lenker (lyseblå farge: #7f95b8) har ikke nok kontrast mot hvit og/eller grå bakgrunn.
 • Hover-effekt i meny har mindre gjennomsiktighet og blir for lav mot bakgrunnen.
 • Tekst på forsidebilde har for lite kontrast mot videobakgunn, da teksten er så lang at den kommer over gradienten.
 • Bilde med fremhevet innlegg, med tekst på toppen av bilde, har for lav kontrast
Innhold som bryter kravet
 • Ikke mulig å scrolle i meny
 • Kan ikke klikke rett på menypunkt for å åpne undermenyen.
Innhold som bryter kravet

Bilde av tekst på  https://kystmuseetnorveg.no/fotoutstilling-med-bodil-annie-sora/

Innhold som bryter kravet

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Kan ikke klikke på esc for å lukke meny.
 • Usynlig tabbing når man kommer til galleri på forsiden (galleriboks blir ikke fokusmarkert)
Innhold som bryter kravet

Utydelig sidetitteler på innlegg som kalles «4», «3», «2» og «1».

Innhold som bryter kravet

Noe dårlig lenketekst på noen sider. F.eks «dette må du vite». Også dårlig opplyst når lenke fører til en ekstern side.

Innhold som bryter kravet
 • En rekke sider og innlegg har feil overskriftsnivå. Noen mangler h1. 
 • Titler i footer bør settes til h2.
 • Introduksjonstekst på toppen av sider bør ikke være satt som overskrift. 
 • På en del sider er det brukt fet tekst i stedet for /overskrifter, selv om det burde ha vært overskrift.
 • Tomme overskrifter på noen sider.
 • Knappen i meny for «se åpningstider» leder ingen plass.
Innhold som bryter kravet
 • Usynlig tabbing når man kommer til galleri på forsiden (galleriboks blir ikke fokusmarkert).
 • Banner for digitalt museum på forsiden, eller evt andre bannere hvor bilde ligger bak tekst, har ikke fokuseffekt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelsk og tyske sider har norsk i språkkode

Innhold som bryter kravet

Skjema har ingen beskjed om hva obligatoriske felt er (*) i begynnelsen av skjema

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i skjema er ikke market some role=status


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .