Tilgjengelighetserklæring for Trondheim parkering

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRONDHEIM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Trondheim parkering slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tomt alt-attributt i bilde på hovedsiden. Har funnet ett bilde av underskilt med over 100 tegn i alt-attributtet - det bør vurderes å gjøre teksten kortere. Kart: mangler tekstlig liste/beskrivelse av steder som vises.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste sidene mangler <main>-elementet. Google språkvelgeren mangler info om menyen er utvidet eller sammentrukket (aria-expanded). Kart: markørtypevelger er en gruppe med radioknapper, wrapper har ikke role="radiogroup". Tabell på "El-sparkesykkel"-siden mangler <thead> og <th>-elementer; headere er kodet som en del av <tbody>. Enkelte sider under "Aktuelt" har en tom "Innhold"-seksjon, med en tom liste med role="navigation". Tomme elementer som bruker landemerker er forvirrende for ikke seende brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-skjema: tekst og felt er ikke satt opp i meningsfylt rekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En enkel feil: Ingen kontrast mellom tekst i bagrunn (de har samme farge) i "Søknadsskjema for piggdekkpant (PDF)"-knappen ved hover kombinert med tastaturfokus. Dette er på side "Piggdekk".

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes bilder av essensiell tekst på siden "Nye priser 2023", og alt-attributtet er navnet på fila; Disse bildene bør være tekst istedenfor.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kart er muligens ikke helt brukbart ved zoom, da markørtype-velgeren kan dekke til innhold og den kan ikke lukkes (fungerer fint på mobil). Kart kan dekke til hele skjermen i horisontal visning, og brukeren kan dermen ikke bla videre på siden. "Skjul kart"-knappen bør være synlig på selve kartet for å gjøre det mulig igjen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hvis man navigerer seg ut av menyen dekker den til resten av siden, mens elementer bak menyen får fokus. Accordions kan ikke åpnes/lukkes med Space. PDF-skjema ("Søknadsskjema for piggdekkpant"): skjema er ikke interaktivt, inputfelt er ikke satt opp som inputfelt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når det tabbes ut av siste språket i språkvelgeren i banneren er det kontrollere i nettleseren som får fokus, istedenfor neste elementet på nettsiden (søk). Når "Søk"-knappen trykkes må brukeren tabbe til "Meny"-knappen før selve søkefeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker har ikke tilgjengelige navn: "Google-Play" og "App-store" på "Sykkel og sykkelparkering"-siden bør inkludere appnavnet i lenkenavnet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lite synlig fokusmarkering på "Skjul kart/Vis kart"-knappen. Fokus i kartkontrollere (zoom inn, zoom ut, markørvelger) og lenker ("bruksvilkår") er synlig kun når Tab er aktivt trykt inn. Fokusmarkering forsvinner når Tab-tasten slippes (onKeyUp).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Brødsmulesti på sidene under "Aktuelt" er bygd opp på en annen måte og har ikke aria-label. Den mangler skråstrek som skilleelement slik at individuelle smuler har dårlig lesbarhet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle PDF-skjema: det indikeres ikke hvilke felt er obligatoriske.

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-skjema: ledetekster er ikke knyttet til felt i ett skjema (soknad-om-refusjon-for-innleverte-piggdekk-2022.pdf).

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-skjema: ingen begrensning på input (soknad-forflytninghemmede.pdf, legeklaring-forflytninghemmede.pdf, soknad-om-refusjon-for-innleverte-piggdekk-2022.pdf).

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte feil: tom target-attributt i <a>, <div> som barn av <ol>, tom src-attributt i <iframe>, prosentverdi i width-attributt i <iframe>, <div> som ikke lukkes, tomme target-attributter på <a>. Enkelte varsel: manglende <h2>-<h6> i <section>, uødvendig type-attributt i <script>, unødvendig role="navigation" i <nav>.

Innhold som bryter kravet i regelverket

docx/odt skjema: avkryssingsbokser er bilder og ikke funksjonelle. Brukeren kan ikke krysse av disse. Søkefelt: placeholder-tekst kan være problematisk for assisterende verktøy. Det bør holde med aria-label. Det anbefales å inkludere role="search" i <form> et sted for enkel navidering. Aria-label i "Søk" og "Meny"-knapper inkluderer tenget "/" for å indikere at knappen er en toggle; det bør brukes ord istedenfor, som "eller", for riktlig opplesning.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er på vel til å avskaffe PDF-skjema og implementere elektronisk skjema istedenfor.