Tilgjengelighetserklæring for Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning

 • Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning
 • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Heading level skipped (Hopper fra H1 til H3) - brukere mister informasjon om H2. 
 • Tekst er formatert med bold, dette leses ikke opp med skjermleser - brukere får informasjon om innhold. 
 • Table-header tekst må ikke være tom - brukere får ikke informasjon om hva skal bekreftes i en avkrysningsboks. 
 • Spørsmålstegnene(informasjon pr. felt) leses ikke opp i skjermleser, man kommer seg ikke til disse spørsmåltegnene - brukere får ikke tilgang til hjelpetekst. 
 • informasjon i popup-boks leses ikke opp i skjermleser - brukere får ikke informasjon som ligger i popup -boks. 
 • Neste-knapp på side en sier ingenting om hvor bruker blir rutet - bruker får ikke informasjon om hvor de blir rutet videre. 
 • Melding som kommer med at det mangler innfylling av felter bør være mer presis slik at en som bruker skjermleser skjønner hvilket felt som mangler info.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er feil i kode (the aria-required or required attribute is used on a radio button). Skjermleser fungerer ikke optimalt med denne kodingen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Tekst er lagt inn som en liste, den reagerer på at det mangler om det er "ordnet liste" eller "uordnet liste". Skjermleser vil få problemer med opplesing av liste. 

Innhold som bryter kravet

Feil koding. Id-en den peker til en Id som ikke eksisterer (invalid aria-labelledby).Ikke optimalt til skjermleser. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Søknads- og oppfølgingssystemet er over 12 år gammelt og skal fases ut innen 2025. Vi har testet det mest omfattende søknadsskjemaet for videreutdanning for lærere, da dette ivaretar funksjonalitetene i alle systemets skjemaer.