Tilgjengelighetserklæring for Senior i Gjøvik

 • Senior i Gjøvik
 • GJØVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 155 223
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Senior i Gjøvik slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha riktig bruk av alt-tekster (tekstlig alternativ) på alle bilder på nettsiden og i dokumenter. Men vi er flere redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Kjente feil i Acos CMS, leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass
 • Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.
 • Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.
 • Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode
 • Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har videoer på nettsiden som vi ikke tilbyr synstolkning på. Vi har ingen kapasitet eller teknisk løsning som gjør det enkelt for oss å syntolke videoer. 

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, leverandøren jobber med å rette feilene:

 • Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Webskjema: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.
 • Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.
 • Hopp i overskriftskoder. På booking løsningen på nettsiden er det flere kodefeil. 
 • Booking: List item er brukt til å formatere tekst.
 • Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden inneholder PDF-filer av magasinet Senior i Gjøvik. 

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Språk - det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.
Innhold som bryter kravet

Nettsiden har noen steder det mangler synlig fokusmarkering.

 • Søk: Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å rette feilene:

 • Søk - søkefelt og søkeknapp har samme navn.
 • Person - flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .