Tilgjengelighetserklæring for kontrollutvalgene.no

  • kontrollutvalgene.no
  • HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, organisasjonsnummer 987 635 460
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i en prosess med å tilpasse nettsiden vår til å oppfylle kravene til universell utforming. Det er leverandør av våre nettsider som må ta seg av den tekniske delen. Alle dokumenter som blir publisert på nettsiden fra 01.08.23 vil nå være universelt utformet.