Tilgjengelighetserklæring for Storheia Arena

 • Storheia Arena
 • HADSEL KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 501 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HADSEL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Storheia Arena slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logoer i footer har ikke alt-tekst, captcha-knapp har ikke alt-tekst. Brukeren vil ikke kunne få alt-tekst opplest på overnevnte.

Innhold som bryter kravet

4 feil funnet med validator.w3.org

Innhold som bryter kravet

Skjema mangler labels som beskriver hvert inndata-felt. Autocomplete er satt til off. Et skjema skal være logisk oppsatt med labels. På storheiaarena.no er det skjema uten labels (tittel på felt skal være oppå i klartekst og ikke bare inni feltet)

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har tekstlenker som kun har farge som eneste visuelle virkemiddel. 

Innhold som bryter kravet

Knapper med hvit skrift og oransje-aktig bakgrunn er ikke UU-godkjent. Det finnes tekst som har for lav kontrast mot bakgrunnen og vil ikke bli godt synlig for brukere som er svaksynt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det går å bruke tab + piltaster for å navigere men fokuset er ikke synlig markert, annet enn at du får vite lenkeadresse i nedre venstre hjørne. Det vil gjøre det vanskelig for brukeren å navigere med tab/piltaster.

Innhold som bryter kravet

Kan ikke hoppe over header når man navigerer med tastatur på undersider da det ikke er en synlig løsning for å bevege med tastatur

Innhold som bryter kravet

Tittel 2 på forside er i paragraph men burde være H2

Innhold som bryter kravet

Ingen fokus på element ved navigering på tastatur

Innhold som bryter kravet

Ingen mulighet for å navigere på nettsiden ved å bevege nettbrett/mobil

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Symbolet "*" som er brukt for å markere pålagte felt er ikke forklart over første skjemafelt. Feltet for ''Captcha'' viser seg å være et pålagt felt men er ikke merket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .