Tilgjengelighetserklæring for ekrehagen.no

 • ekrehagen.no
 • EKREHAGEN SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER, organisasjonsnummer 971 578 262
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EKREHAGEN SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ekrehagen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er slidere med tekster/overskrifter som ikke har et rent tekstalternativ. Derimot er det tekst under slideren som har tilsvarende innhold med utfyllende informasjon.

Innhold som bryter kravet

Det er noe tekst på sliderbilder som ikke rendres som ren tekst, men som grafikk. Likevel finner man igjen det samme innholdet under sliderene.

Innhold som bryter kravet

Vi har pr nå ikke muligheter i temaet i Wordpress (The7) til å åpne for endring av tekstavstanden. Vi jobber med å utvikle dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er foreløpig teknisk for utfordrende å få til en løsning i WordPress-temaet The7 der full navigering med piltaster og tabulator er mulig. Vi jobber med å implementere denne funksjonaliteten så snart den er tilgjengelig fra utviklerne av temaet/Wordpress-cmset.

Innhold som bryter kravet

Vi har dessverre ikke full navigasjon med et tastaturgrensesnitt pr i dag. Dette er noe vi jobber med parallelt med å få på plass full støtte for tastaturnavigasjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ekrehagen skoles nettside er i stadig utvikling. Det første vi jobber med å justere, er tekstalternativ der det nå på bannerne fremstår som grafikk.. Vi skal også øke kontrastene mellom tekst og bakgrunn ytterligere, især på forsiden. Deretter er det en prioritering å utvikle mulighet for navigering med tastaturgrensesnittet.