Tilgjengelighetserklæring for namdalsmuseet

 • Namdalsmuseet
 • MUSEET MIDT IKS, organisasjonsnummer 991 500 502

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEET MIDT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Namdalsmuseet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen bilder mangler alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontaktskjema har ikke autocomplete.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Boks for digitalt museum (forside) har litt lav kontrast pga bakgrunnsbildet. Her bør filtret over økes.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Tekst på forsidebilde får for lav kontrast.
 • Siste innlegg på forsiden har tekst med kun 50% bredde av boksestørrelse.
 • Kan ikke scrolle i meny.
 • Tekst som ligger over bildet i toppen på forsiden lastes inn for sent pga. Animasjon
Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Tekst på forsidebilde får for lav kontrast.
 • Siste innlegg på forsiden har tekst med kun 50% bredde av boksestørrelse.
 • Kan ikke scrolle i meny.
 •  Tekst som ligger over bildet i toppen på forsiden lastes inn for sent pga. Animasjon

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan ikke klikke esc for å lukke meny.

Innhold som bryter kravet i regelverket
Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Ingen fokuseffekt på boksen for digitalt musetum (forside).
 • Fokus forsvinner mellom instagraminnlegg.
 • Ikke fokuseffekt på bilder i galleri, f.eks på siden «Museets historie» og «skoletilbud».

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema har ikke informasjon om obligatoriske felt (*) i begynnelsen av skjema

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen feilmeldinger:  https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fnamdalsmuseet.no%2F

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil i skjema blir ikke markert som en statusmelding i rolle


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .